35,74 лв./MWh е прогнозната цена на природния газ за юни 2021 г., съобщава "Булгаргаз".

В цената не са включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

От дружеството посочват, че прогнозната цена на синьото гориво отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните на природния газ горива към 9 април тази година.

Окончателно предложение за утвърждаване на цената за юни 2021 г. ще бъде депозирано за утвърждаване от КЕВР на 1 юни, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31 май 2021 г.

Припомняме, прогнозната цена на природния газ за май 2021 г. е 34,44 лв./MWh.

34,44 лв./MWh прогнозна цена на газа за май 2021 г. предлага "Булгаргаз"

34,44 лв./MWh прогнозна цена на газа за май 2021 г. предлага "Булгаргаз"

Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 май