"Надяваме се скоро вторият сондаж за разширяването капацитета на газохранилището в Чирен да влезе в експлоатация ... Дори и към днешна дата колегите от Булгартрансгаз вече са стартирали разговори с колегите от "Сокар" за бъдещи доставки над тези 1 млрд. куб. м. , които вече са контрактирани." Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който представи приоритетните енергийни проекти по време на 12-та годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции в България 2017 г".

В експозето си Станков отбеляза, че енергийната инфраструктура е структуроопределяща за развитието на Европейския енергиен съюз, в чиято основа стои проблема с осигуряването на сигурност на доставките. Така той визира мерките, реализирани в предходния мандата на правителството на Бойко Борисов, свързани със създаването на нова и модернизирането на съществуващата газопреносна инфраструктура. Така едно от важните постижения е приключването на първия интерконектор и връзката ни с Румъния.

Така следваща на дневен ред е интерконекторната връзка с Гърция - "врата на Европа с Южния газов коридор". "Имайки предвид важността на проекта, това, което предвиждаме е да имаме възможност да изберем компания, която да изпълнява проекта и през следващата година да започнем фактическото изграждане", заяви той. Станков отбеляза важността на връзката и предвид съществуващия договор на Булгаргаз с "Азеригаз", които трябва да започнат доставки в рамките на 1 млрд. куб. м. от 2020 г. По думите му това е конкретната дата, от която се планува интерконекторът да е въведен в експлоатация.

"По-важно е, че дори и към днешна дата колегите от Булгартрансгаз вече са стартирали разговори с колегите от "Сокар" за бъдещи доставки над тези 1 млрд. куб. м. , които вече са контрактирани. Естествено интерконекторът ни с Гърция няма да бъде само врата на Европа към Южния газов коридор", изтъкна той.

Да се включим към енергийните пазари на съседите, иска Теменужка Петкова

Да се включим към енергийните пазари на съседите, иска Теменужка Петкова

Проучват газов център "Балкан", за който "Булгартрансгаз" ЕАД получи 920 хил. евро

Станков изтъкна още, че има създадена работна група във връзка с изграждането на LNG Терминал в Александруполис, в която колеги от Български енергиен холдинг, съвместно с колеги от министерството и от проектната компания заседават. "Обсъждаме възможност за инвестиция на Българския енергиен холдинг в проектната компания. Това означава, че интерконекторът ще бъде и възможна врата за доставки през LNG терминала за България".

По отношение на интерконекторът с Турция, Станков обяви, че сме приключили с предпроектните проучвания, подали сме конкретно избрано трасе. Също така е приключила и първата фаза, свързана с грантовото финансиране на българо-сръбския интерконектор. Подписан е и меморандум за разбирателство, в който е разписан как продължава оттук нататък изграждането му.

"Само чрез интерконекторите няма да бъде достатъчно да завършим идеята за развитие на газов хъб "Балкан", който вече е признат и от ЕК. Има отпуснати 900 хиляди евро за Булгартрансгаз за предпроектни проучвания на газовия хъб. Над 100 млн. евро бяха инвестирани в модернизиране на инфраструктурата - модернизация и изграждане на новите компресорни станции - Странджа, Лозенец, Ихтиман и Петрич, както и разширението на газохранилището в Чирен.

Към момента, вторият сондаж, направен за увеличаване капацитета на газ от газохранилището търпи 72 часови проби и се надяваме скоро да бъде въведен в експлоатация. Един газов хъб няма как да съществува без налично газово хранилище и то в достатъчно големи размери, за да съхранява количества газ от различни доставчици", обясни той.

Удължават срока за издирване на нефт в Черно море

Удължават срока за издирване на нефт в Черно море

Продължава обработката на сеизмичните данни от проучванията в площта