Омбудсманът Мая Манолова призова гражданите, останали без парно, да пускат жалби до "Топлофикация" преди 1 март.

 В писмо до енергийния министър омбудсманът поиска спешно промяна в Наредбата за топлоснабдяването, така че сметките за "топло" да отговарят на реално ползваната услуга. Общественият защитник изпрати 12 точки до министъра на енергетиката. Тя иска промяна в отчитането и фактурирането на сметките за парно.

Цацаров разнищва "Топлофикация" след думите на Манолова

Цацаров разнищва "Топлофикация" след думите на Манолова

Специализирано звено "Антикорупция" да провери парите за адвокати

Омбудсманът Мая Манолова съветва гражданите, останали частично или напълно без парно и топла вода заради аварията на "Топлофикация София" от 5 февруари, която продължава, да подадат жалба до дружеството с претендиране на неустойка.

В жалбата изрично трябва да се поиска монополиста да извърши проверка на показанията от топломерите в абонатната станция и снемане на архивираната информация в паметта на уреда. Това трябва да стане най-късно до 1 март, защото тогава запаметената информация се нулира. След получаването на искането, от "Топлофикация" са длъжни да извършат проверка и съставят протокол, в присъствието на жалбоподателя.

„Топлофикация” можела да подготви космонавти с 15-те млн. за юрисконсулти

„Топлофикация” можела да подготви космонавти с 15-те млн. за юрисконсулти

Ядосва се омбудсманът Мая Манолова

Омбудсманът Мая Манолова се обърна с писмо и до служебния министър на енергетиката Николай Павлов, в което настоява за спешна проверка относно аварията на "Топлофикация", оставила хиляди столичани на студено и без топла вода.

Общественият защитник настоява министерството да изпълни контролната си функция по Закона на енергетиката, за да защити гражданите, а виновните лица да понесат отговорност.

Телефоните на Манолова прегрели от сигнали за липса на парно в София
Обновена

Телефоните на Манолова прегрели от сигнали за липса на парно в София

Все повече столични квартали мръзнат

Манолова препоръчва също да бъде направена ревизия на изпълнението на инвестиционната програма на дружеството. С темповете на монополиста, за ремонт на съоръженията ще са нужни 1000 години. Тя посочва, че през изминалата година са обновени едва 1,4 км от общо 1000 км тръбопроводи.

Авариите по топлопреносната мрежа, започнали от 5 февруари изискват спешни и адекватни действия от страна на Министерството на енергетиката (МЕ) и регулаторния орган КЕВР. Инцидентът остави хиляди столичани без парно и топла вода в студените зимни условия, алармира общественият защитник.

Глобяват Топлофикация-София с 61 хил. лева

Глобяват Топлофикация-София с 61 хил. лева

Пострадалите могат да търсят обезщетение от "Топлофикация"-София

Тя настоява шефът на Топлофикация да потърси отговорност на виновните лица за лошото качество и липсата на топлоснабдителната услуга. Смятам, че е необходима спешна ревизия на изпълнението на инвестиционната програма на енергийното предприятие.

По данни на дружеството през миналата година са ремонтирани едва 1,4 км от заложените през 2016 г. 21 км. При обща дължина около 1000 км преносна мрежа с тези темпове ще са необходими 1000 години за обновяване на съоръженията, пише Манолова.

СОС гласува плана на "Топлофикация" въпреки Мая Манолова

СОС гласува плана на "Топлофикация" въпреки Мая Манолова

Омбудсманът показа как взимат 325 лв. за дълг от 21 стотинки

Тя настоява да се промени Наредба № 16-334 от 6 април 2004 г. за топлоснабдяването. "Въпреки уверенията на предишното ръководство и поетите публично ангажименти на 23.02.2016 г. пред мен като омбудсман и пред гражданите за изработване на справедлива и ясна методика за разпределение на топлинната енергия в сграда - етажна собственост, до момента няма никакъв резултат", гласи писмото на Манолова.

През пролетта на 2016 г. работна група в енергийното ведомство изготви промени в Закона за енергетиката, глава "Топлоснабдяване". "Уверенията на МЕ бяха, че той ще бъде подложен на обществено обсъждане и че са изготвени промените в Наредбата. Нищо от това не се случи", констатира омбудманът.

"Не може повече действията на топлофикационните дружества и фирмите за дялово разпределение да се оправдават с нормативната уредба, която за всички е ясно, че не отразява реалното положение", пише Манолова.

Тя настоява да бъдат решени следните проблеми, като на първо място поставя въпроса за ясно определяне на сметките. "Формирането на задълженията за топлинна енергия в момента се извършва по неясен, несправедлив и непрозрачен начин", пише Манолова.

Манолова зарина шефа на „Топлофикация”-София с въпроси за юрисконсултите

Манолова зарина шефа на „Топлофикация”-София с въпроси за юрисконсултите

Иска справка за размера на възнагражденията им през 2015 г.

Тя дава пример, че при определянето на сметка за топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, не се прави разлика дали се ползва парно отопление или не, дали има или не преминаващи тръби от инсталацията, както и местоположението на обекта.

Ползващи и неползващи отопление граждани плащат на равно основание топлинна енергия, отдадена от сградна инсталация и общи части, констатира Манолова.

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Настоява и да отпадне таксата „сградна инсталация"

В голяма част от случаите процентът на сградна инсталация в сметките е много висок. На гражданите не се обясняват причините за това, не получават компетентни съвети как да бъде намален разходът за сградна инсталация.

Според Манолова, напълно възможно и справедливо е да се предвиди намаление на инсталираната мощност във формулата за изчисляване на отдадена енергия от сградна инсталация с мощността на радиаторите, които имат нулев отчет за сезона, или да се определи твърд процент за сградна инсталация. Възможно е да се определи нов начин за изчисляване на сградната инсталация във високоетажните сгради с два и повече кръга на отопление, като се отчитат интересите на всички собственици в сградата.

В Наредбата може да се определи нов ред и правила, като сградната инсталация се изчислява поотделно за всеки кръг на отопление, като се отчита мощността на свалените радиатори от отоплителната инсталация за всеки кръг поотделно, предлага Манолова.

Тя предлага да се определят специален ред и правила, по които да се изчислява сградна инсталация в случаите, когато тръбите са вградени в стените; да се определят специален ред и правила, по които да се изчислява сградната инсталация за последния етаж на сградите.

"Топлофикация София" е завела около 2 хиляди дела

"Топлофикация София" е завела около 2 хиляди дела

От Комисията за енергийно и водно регулиране търсели промяна на общите условия

Манолова показва и някои липсващи елемента от фактурите за парно. В месечната сметка не се съдържа информация за прогнозното количество начислена топлинна енергия сградна инсталация, липсва образец на изравнителна сметка със задължителни реквизити.

Гражданите не знаят, че има възможност по Наредбата да определят сами начина на изчисляване на сградната инсталация.

Добре би било, ако в изравнителните сметки се посочва процентът на сградна инсталация, който ФДР предлага на общото събрание на ЕС за одобрение, предлага омбудсманът.

В Наредбата липсва изричен текст с какво мнозинство се вземат решенията по въпроси от компетентността на Общото събрание на Етажната собственост (ЕС) - това води до различни тълкувания на ЗУЕС.

Няма ясно разписани права, задължения и отговорности за лицата, които са избрани от ЕС да ги представляват в отношенията им с топлофикационното предприятие и ФДР.

Липсва контрол по отношение на настройките на абонатните станции по инсталирана мощност на сградата, пише Манолова.

Липсват ред и правила, по които фирмите за дялово разпределение (ФДР) извършват проверки в имотите на гражданите: кога и при какви условия; кои проверки са задължителни, какви са задължителните документи с констатациите от проверките и пр.

Липсват ясни правила за служебното начисляване на топла вода и за актуализиране на базата данни в сградите.

Липсва възможност при високоетажни сгради с два или повече кръга на отопление прекратяването на топлоснабдяването да се извършва поотделно за всеки кръг.

Няма предвиден ред за уведомяване и предлагане на подходящи мерки от топлофикационните дружества, когато специфичният разход за подгряване на 1 куб.м вода е над 80 кВтч/ куб.м.

Няма определение за щранг лира, няма определен ред и правила за определяне на размерите им, мощността им, както и изключването им от отоплителните инсталации, пише Манолова.

Необходимо е да бъдат идентифицирани проблемите и да се потърси начин за тяхното преодоляване, съветва тя и призовава да стане без поли