ВАС потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за санкция на Топлофикация София, съобщиха от КЗК.

Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 61 881 лв. (шестдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и един лева) на "Топлофикация София" ЕАД.

"Топлофикация София" е завела около 2 хиляди дела

"Топлофикация София" е завела около 2 хиляди дела

От Комисията за енергийно и водно регулиране търсели промяна на общите условия

Глобата бе наложена от Комисията за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) за злоупотреба с господстващо положение. Това нарушение може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на услугата дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост в София и да засегне интересите на потребителите в нарушение на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията.

Манолова иска от СОС да озапти "Топлофикация"

Манолова иска от СОС да озапти "Топлофикация"

Заплатите на юрисконсултите са включени в цената на парното за столичани

Проучването на Комисията установи извършено нарушение на разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на топлопреносното дружество. То се изразява в налагане на необосновани цени на дружествата, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, в резултат на което те се поставят в неравностойно положение.

Манолова обжалва отказа на "Топлофикация" да каже колко дела са завели през 2015

Манолова обжалва отказа на "Топлофикация" да каже колко дела са завели през 2015

Омбудсманът пита колко данъци са платили юристконсултите на дружеството

От направения икономически и правен анализ Комисията установи, че налагането от страна на "Топлофикация София" ЕАД на еднакви цени на всички фирми за дялово разпределение за минималния пакет на услугата, премахва ценовата конкуренция и засяга благосъстоянието на потребителите.

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Настоява и да отпадне таксата „сградна инсталация"

В своето решение Върховният административен съд изцяло споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение.

"Топлофикация" - София съди над 150 000 свои абонати

"Топлофикация" - София съди над 150 000 свои абонати

Нарастват жалбите от клиенти на дружеството в сравнение с миналата година

Всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди от установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК. Това е в съответствие с чл. 104 от ЗЗК.