Депутатите приеха на две четения Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между България ("Гарант") и ИНГ Банк Н.В. ("ИНГ Банк") във връзка с Договора за дългосрочен кредит в размер 49 071 661 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г., подписано от българска страна на 25 януари 2023 г. в София и от страна на НГ Банк Н.В. чрез ИНГ Банк Н.В. - клон София, на 25 януари 2023 г. в София, внесен от Министерския съвет на 27.01.2023 г.

Гаранционното споразумение се сключва във връзка с Договор за дългосрочен кредит в размер на 49 071 661,00 евро, сключен между ИНГ Банк Н.В. и "Булгартрансгаз" ЕАД на 25 януари 2023 г. в гр. София за финансиране на проект от общ интерес за ЕС 6.8.3. Междусистемна реверсивна газова връзка България - Сърбия (IBS). Проектът за "Междусистемна реверсивна газова връзка България - Сърбия" (Проект IBS) на територията на България се реализира от "Булгартрансгаз" ЕАД на основание на подписаната на 17 май 2018 г. съвместна декларация между България и Сърбия относно изграждането на газовия интерконектор, чрез която декларация и със съгласието на Европейската комисия "Булгартрансгаз" ЕАД е определен за организатор на проектна компания (организатор на проекта) и за оператор на интерконектора след въвеждането му в есполоатация.

Реализацията на проекта е подкрепена с безвъзмездни финансови средства от Европейския съюз.

Интерконекторът България-Сърбия готов през октомври

Интерконекторът България-Сърбия готов през октомври

Радев предложи на Вучич заедно да преговаряме за количества газ