Екипът на Министерство на енергетиката ще окаже всяка подкрепа при използване на възможността за преразглеждане и предоговаряне на клаузи от споразумението. Това заяви енергийният министър Румен Радев от трибуната на Народното събрание във връзка със споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската държавна енергийна компания "Боташ" според приетата програма за работа на Народното събрание.

Споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската държавна енергийна компания "Боташ" е с гриф търговска тайна. В него има основни договорености за покупко-продажба на природен газ, който в момента се договаря между "Булгаргаз" и турската държавна енергийна компания, като има възможност за предоговаряне и оптимизиране на част от договореното, обясни Радев.

Той посочи, че няма подписано споразумение или допълнителни уговорки за междусистемна свързаност. Има подписан тристранен протокол, който включва страните "Боташ", "Булгаргаз" и "Булгартраснгаз", като е уговорен определен капацитет на входна точка Странджа, поясни Радев, който отказа да коментира размера на капацитета на количеството газ. При всички положения, енергийният министър е съгласен, че диверсификацията включва възможности за постигането на по-добри цели и нужди.

Енергийният министър гледа под лупа договора с турската компания "Боташ"

Енергийният министър гледа под лупа договора с турската компания "Боташ"

Целта е да се установи дали документа не е сключен при условия, ощетяващи българската страна

Обвързващите ни ангажименти в споразумението между "Булгаргаз" ЕАД и турската държавна енергийна компания "Боташ" не са малко, но има и свобода - именно в нея се надяваме да постигнем по-добри условия по време на договарянето в момента с турската компания, каза енергийният министър. От думите му стана ясно, че моделът на ценообразуване не засяга и не ощетява "Булгаргаз".

Радев подчерта, че е прозрачен произходът на доставяния газ, срокът на споразумението е 2035 година, а условията за прекратяване - тежки. Споразумението не обхващало ангажименти по отношение на евентуална намеса на "Боташ" в газопреносната ни структура или тази свързана със съхранение, стана ясно още от думите на министъра.

Според него, когато се говори за по-дълъг договор трябва да се коментират и определените капацитети газ, които България трябва да получи.

Турската "Боташ" подписала споразумение за природен газ у нас

Турската "Боташ" подписала споразумение за природен газ у нас

Съобщението идва от турския министър Фатих Дьомнез