За четвърта поредна година екипи от Министерството на енергетиката извършиха проверки на в трите електроразпределителни дружества и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Проверките са проведени в периода септември - октомври 2018 г. и обхващат готовността на обектите за предстоящия есенно-зимен сезон.

В хода на проверките е констатирано, че при електрическите подстанции, въздушните електропроводи, възловите станции и трафопостовете са изпълнени всички предвидени действия по подготовка за есенно-зимния сезон и всички съоръжения са годни за експлоатация.

Направен е и преглед на експлоатационните инструкции и схеми. Проверката установява, че има пълен набор от необходимите документи във всички дружества.

Комисията от МЕ е проверила и наличността на авариен резерв и материали в отделни складове за резервни части и оборудване на всички проверени обекти. Установено е, че дружествата разполагат с необходимия запас от резервни части.

МЕ няма забележки и по състоянието на линиите и на съпътстващите просеки.
Всички проверени просеки са почистени.

Експертите от МЕ са инспектирали на място обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЕСО" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Проверки са извършени на случаен принцип в енергийни обекти в районите Варна, Добрич, Велико Търново, Шумен, Търговище, Русе, Мартен, Белово, Септември, Велинград, Ракитово, Батак, Девин, Доспат, Панагюрище, Пещера, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Мездра, Белоградчик, Видин и Лом.