Министерството на енергетиката стартира конкурси за избор на членове на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" и на Управителния съвет на ДП "Радиоактивни отпадъци".

Изискванията са кандидатите да имат висше образование, най-малко 5 години професионален опит, както и да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Конкурсите ще включват три етапа - проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати.

Шефът на БЕХ подаде оставка

Шефът на БЕХ подаде оставка

Министър Петкова е приела депозираната молба

Ще бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ - трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО - двама представители на държавата и един независим.

Припомняме, от гледна точка на назначения ситуацията в енергийния сектор у нас е доста неясна.

През август 2020 г. тогавашният шеф на БЕХ Жаклен Коен неочаквано подаде оставка, след като година по-рано отново застана начело на холдинга. Преди това той вече беше ръководител на структурата, докато в началото на 2016 г. енергийният министър Теменужка Петкова го смени с Петьо Иванов, тогава ръководител на "Булгаргаз".

Самата Петкова също е министър в оставка след скандала със сделката за ЧЕЗ през 2018 г.