Изпълнителният директор на Български енергиен холдинг ЕАД Жаклен Коен е подал молба за освобождаване на заеманата от него длъжност. Изложените от него мотиви за решението му са лични причини, съобщават от Министерство на енергетиката.

Министър Петкова е приела депозираната молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД.

Предстои издаване на протоколно решение на енергийния министър в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на БЕХ ЕАД.

Жаклен Коен е новият стар директор на БЕХ

Жаклен Коен е новият стар директор на БЕХ

Рокади с протоколно решение на министър Теменужка Петкова

Припомняме, че Жаклен Коен за втори път стана изпълнителен директор на БЕХ миналото лято, след като известно време ръководи АЕЦ "Козлодуй". Коен вече беше ръководител на БЕХ, докато в началото на 2016 година отново министър Теменужка Петкова го смени с Петьо Иванов, тогава ръководител на "Булгаргаз".