Вицепремиерът по икономическите политики Христо Алексиев и министърът на енергетиката Росен Христов във видеоконферентен разговор с генералния директор на дирекция "Енергетика" в Европейската комисия Дите Юл Йоргенсен са обяснили намеренията на правителството по отношение на преговорите с "Газпром".

Страните обмениха мнения и по отношение изпълнението на съществуващия договор на България с "Газпром Експорт", в контекста на наложения от ЕС санкционен режим, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет, без да посочват препоръка, която да е дадена от дирекция "Енергетика" на ЕК.

В рамките на видеоконферентния разговор вицепремиерът ясно е заявил, че българското правителство не възнамерява да води разговори за нов договор с "Газпром Експорт", а единствено разговори за получаване на количества по съществуващия договор: "Считаме, че такова действие не бива да се предприема от служебно правителство. Само редовен кабинет и парламент могат да вземат решение за поемане на такъв нов, бъдещ ангажимент."

Очакваме отговор от "Газпром" дали искат да преговарят

Очакваме отговор от "Газпром" дали искат да преговарят

Росен Христов: Предлагаме изменение на настоящия договор

Представителите на ЕК са били запознати и с подхода на служебното правителство за осигуряване на доставки на природен газ в краткосрочен и дългосрочен план.

Дългосрочният план предвижда обявяване на международен търг за дългосрочни доставки на втечнен природен газ. Предвижда се служебното правителство да стартира процедурата, като решението за сключването на такъв договор ще бъде взето от редовен кабинет.

България е потвърдила и интереса си да участва в механизми за съвместно закупуване на енергоносители, които могат да бъдат създадени в рамките на Енергийната платформа на ЕС.

Христо Алексиев също е запознал европейските си колеги с мнението на работодателските организации, синдикатите и Националното сдружение на общините, които са посочи като пределно поносима цена 130 евро на мегават/час.

Също така е разказал за действията на Кризисния щаб - завършване на интерконекторната връзка между България и Гърция и нейното въвеждане в експлоатация до 1 октомври 2022 г., стабилизиране финансовото състояние и осигуряване на ликвидност на "Булгаргаз" и търсене на икономически, а не компенсаторни механизми за постигане на добра цена на природния газ за бизнеса и домакинствата.

ЕК ни размахва пръст за газ в рубли

ЕК ни размахва пръст за газ в рубли

Нарушаваме санкции

Европейската комисия ще подкрепи България в преговорите с доставчици на природен газ, са заявили от дирекцията на ЕК.

В отговор на поставените въпроси от заместник-министър председателя, представителите на Брюксел изразиха съгласие за необходимостта от продължаване на засиленото регионално сътрудничество в контекста на Регионалната работна група за Югоизточна Европа в рамките на Енергийната платформа на ЕС с цел осигуряване диверсификация на доставките на енергоносители посредством тръбопроводи и терминали за втечнен природен газ (LNG).

Като това се отнася и до терминалите за втечнен природен газ, преминаващи през Гърция и Турция. Двете страни се договориха да предприемат съвместни действия с международни партньори с оглед подпомагане диверсификацията на доставките за България, посочват още от пресцентъра на МС.