Комплексът "Марица изток" трябва да продължи работа в дългосрочен план поради ключовото му значение за сигурността на доставките от местни ресурси. Това е становището на експертите от Българския Енергиен и Минен Форум, които настояват за обществено обсъждане на промените в сектора.

Припомняме, ТЕЦ "Марица изток 1" и "Марица изток 3" са т.нар. американски централи, с които правителството от години иска да се раздели.

България спазва и регулациите на Европейския съюз за вътрешния електроенергиен пазар. Правителството в нарушение на принципа на прозрачност е предложило директно на ЕК за съгласуване съществени промени в Закона за енергетиката. Те имат пряко отражение върху основни характеристики на електроенергийния сектор като сигурността на снабдяването, устойчивостта на националната електроенергийна система, работата на въглищните централи и модела на електроенергийния пазар. От Енергийния форум недоволстват, че не е имало обсъждане за разработване на план за пазарни реформи.

Работодателските организации настояват да се пуснат всички блокове на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Работодателските организации настояват да се пуснат всички блокове на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Или веднага да се извадят от експлоатация и да се съкрати персонала

Промените ще се отразят на цялостното функциониране на електроенергийния сектор, но липсва задълбочен анализ на последствията и отражението им върху търговските и договорните взаимоотношения в сектора, изтъкват от организацията.

Промените ще се отразят и на сигурността на снабдяването с електроенергия. Изискването за провеждане на широки и прозрачни обществени консултации е особено важно за цялостното регулиране в енергийния сектор и за защитата на обществения интерес.

Част от предвидените реформи в областта на предоставяне на допълнителни услуги, балансиращ пазар и планираните пазарни обединения биха имали положителен ефект върху пазара.

Финансова инжекция от 55 млн. лева за мини "Марица Изток"

Финансова инжекция от 55 млн. лева за мини "Марица Изток"

Консултанти от ЕК ще пишат план за устойчиво развитие

В същото време този план не засяга други съществени проблеми в сектора като доминиращата роля на дружествата от групата на Български енергиен холдинг, работещи стари мощности, за които публично се изразяват съмнения, че спазват екологичното законодателство.

Планът не обхваща държавната подкрепа за покриване на дефицита в държавни енергийни дружества. Не е предложено решение за натрупания дефицит в държавни енергийни дружества, нито как да се действа за липсата на предлагане на дългосрочни продукти и др.Нарушават се легитимните интереси на инвеститори в електроенергийния сектор на страната, без да се предвиждат законови и регулаторни механизми за защита на инвестициите и неприкосновеността на вече сключени договори, пишат от Енергийния и минен форум

Според тях щяло да има най-малко два големи проблема, които ще се отразят на цялата електроенергийна система.

Борисов: При нужда ползваме студен резерв само от ТЕЦ "Марица Изток" 2

Борисов: При нужда ползваме студен резерв само от ТЕЦ "Марица Изток" 2

Премиерът нареди на енергийния министър да разясни това в НС

Евентуалното прекратяване на действащите договори между НЕК и КонтурГлобал и ЕЙ и ЕС може да доведе до намаляване или спиране на производството от тези електроцентрали. Това ще наруши сериозно устойчивостта на електроенергийната система на страната. Ще се отрази и на изпълнението на графиците за междусистемни обмени, поддържането на необходимия резерв за първично регулиране на честотата, напреженията в мрежата, обменните потоци и други.

Според Форума без източник на предвидими приходи ще се влоши икономическата стабилност и ще застраши устойчивата работа на двете централи.

БЕХ и МЕ закупиха квотите въглероден двуокис за 2019 г. за ТЕЦ "Марица изток 2"

БЕХ и МЕ закупиха квотите въглероден двуокис за 2019 г. за ТЕЦ "Марица изток 2"

Парите са преведени

"Не на последно място прогнозираме влошаване на икономическите показатели на дейността на Мини Марица Изток поради намаляване на добива на въглища, последвано от съкращаване на работни места и свързаното с това влошаване на социално-икономическото състояние на района", пише в становището.

Според Иван Хиновски, който се е подписал под този документ, въвеждането на нов механизъм за покупко-продажба на електроенергия от свободния пазар от крайните снабдители създава риск за финансовата сигурност на всички останали участници на пазара от производството до доставката.

АИКБ предупреди: Европа се самоубива със Зелената сделка

АИКБ предупреди: Европа се самоубива със Зелената сделка

Работодателската организация настоява за нова зелена дипломация