По отношение на природния газ страната ни ще продължи да работи в посока диверсифициране на източниците и маршрутите за страната. България и Съединените американски щати имат широко поле за сътрудничество в областта на втечнения природен газ. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на работно посещение в САЩ.

В рамките на визитата във Вашингтон тя се срещна със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Марк Менезес, помощник държавния секретар по енергийните въпроси Франсис Фанън, заместник-генералния директор на Търговската служба на САЩ Дейл Ташарски, заместник-помощник секретаря на Бюрото по международна сигурност и неразпространение Ан Ганзър и с представители на американската индустрия за втечнен природен газ.

"Булгартрансгаз" купува 20% от от акциите на газовия терминал в Гърция

"Булгартрансгаз" купува 20% от от акциите на газовия терминал в Гърция

Българското дружество ще резервира до 500 млн. куб. м. втечнен газ годишно за период от 3 до 5 г.

Петкова посочи, че до края на тази година ще бъде диверсифицирано 50% от потреблението на природен газ в страната, като от цялото потребление на природен газ у нас - 3 млрд. куб. метра, половината количество в размер на 1.5 млрд. куб. метра газ ще бъдат диверсифицирани чрез доставките на договорените количества синьо гориво от Азербайджан и доставките на втечнен природен газ.

Тя припомни, че през юни 2019 г. България е получила първите си доставки на американски втечнен природен газ, като а миналата година доставките на втечнен природен газ за България са за близо половин млрд. кубични метра.

Според нея това е важна стъпка за утвърждаването на прозрачен и надежден пазар на природен газ не само в България, но и в региона.

Борисов ни хвали пред САЩ: Върнахме се на газовата карта

Борисов ни хвали пред САЩ: Върнахме се на газовата карта

Във военното сътрудничество отношенията ни били най-безпроблемни

По време на срещата енергийният министър посочи, че в началото на тази година Министерският съвет прие решение България, чрез "Булгартрансгаз" ЕАД, да придобие 20% в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция. Това е поредна стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб "Балкан", която предвижда чрез изграждане на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните членки в Централна и Източна Европа.

Предстои днес в Хюстън българските енергийни компании да се срещнат с производители на втечнен природен газ, за да обсъдят възможностите за разширяване на сътрудничеството в тази област.

На срещата със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Марк Менезес българският енергиен министър очерта напредъка по ключовите за страната ни инфраструктурни проекти, сред които и изграждането на междусистемна газова връзка Гърция-България.

От стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа, заяви тя. По нейни думи за осъществяването на тази цел България развива своята националната газова инфраструктура и успоредно с това у нас вече функционира газова борса.

Борисов горд със свободен газов пазар, България игра водеща роля в региона

Борисов горд със свободен газов пазар, България игра водеща роля в региона

Юнкер иска енергията да се насочи към България и към цяла Европа