Спекулативното и необосновано покачване на цените на тока (за бизнеса - б.р.) ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и "замразяване" на доходите в редица браншове и отрасли. Това се казва в съвместна позиция на двете основни синдикални организации КНСБ и КТ "Подкрепа". Откритото им писмо бе изпратено до медиите.

Двете организации споделят притесненията на българския бизнес, че очевидно има проблем, който създава напрежение на енергийния пазар.

Увеличението на цената на тока е въпрос на договаряне според Теменужка Петкова

Увеличението на цената на тока е въпрос на договаряне според Теменужка Петкова

АЕЦ "Белене" трябва да бъде дадено на инвеститор

Прозрачност, надеждност и предсказуемост - това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар, се казва в позицията на синдикатите. Според тях, нещо в този пазар не работи както трябва.

През последните месеци значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници.

Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни, пишат от КНСБ и КТ "Подкрепа".

Работодатели и синдикати готвят протест заради скъпия ток

Работодатели и синдикати готвят протест заради скъпия ток

Съвместно ще изготвят и мерки за сектор Енергетика

Синдикатите оценяват, че резултатът от това спекулативното и необосновано повишаване на цената на тока ще засегне не само бизнеса. То ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат.

От двете организации апелират за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.

Петте предложения на синдикатите са:

  1. Министерство на енергетиката да предприеме стъпки за предлагане на законодателна инициатива за разширяване на функциите на КЕВР за разследване на злоупотреби и санкции при възникване на спекулативно поведение на пазара;
  2. Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за осигуряване на дългосрочни продукти (енергийни пакети в рамките на месец до година), съответстващи на профила на основната част от клиентите на свободен пазар;
  3. Министерство на енергетиката и БЕХ да анализират ефекта от повишаването на цените на електрическата енергия за държавните дружества, като се отчете изпълнението на ремонтните, производствени и социални програми през 2017 година и подготовката за следващо ценово решение за регулиран пазар през 2018 година;
  4. Работата и обхватът на свободния пазар да бъдат подобрени чрез ускоряване на процеса на въвеждане на пазарния сегмент "пазар в рамките на деня" и да се осигури неговата ликвидност - ЕСО и БНЕБ;
  5. Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за промяна на графиците за подаване на заявки към обществения доставчик.