Процедурата по избор на стратегически изпълнител на проекта АЕЦ "Белене" ще мине през 9 етапа. Това съобщи енергийният министър Теменужка Петкова след редовното правителствено заседание на кабинета.

Петкова припомни, че парламентът е възложил в срок до 31 октомври да се разработи такава процедура за изграждането на проекта АЕЦ "Белене". В нея са участвали Министерството на енергетиката, Българският енергиен холдинг и Държавно предприятие радиоактивни отпадъци.

Основните моменти от процедурата са, че проектът трябва да бъде изграден изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна гаранция, корпоративна гаранция и без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия от страна на държавата, уточни Петкова.

Мартин Димитров сигурен, че АЕЦ "Белене" не ни трябва

Мартин Димитров сигурен, че АЕЦ "Белене" не ни трябва

АЕЦ, "Козлодуй", "Белене" и ВЕИ са бъдещето за енергетиката, смята Куюмджиев

Предвидено е в процедурата да бъде дадена възможност за участие на потенциални акционери, които желаят да придобият миноритарен дял в бъдещата проектна компания. Дадена е възможност и за заявяване на интерес на компании от България и региона - Македония, Черна гора, Сърбия, които биха желали да участват с договори за изкупуване на електрическа енергия.

"Това би дало на проекта икономическа обоснованост, финансова стабилност", поясни енергийният министър и добави, че процедурата ще премине през девет етапа.

Няма да има АЕЦ "Белене", уверен е Светослав Малинов

Няма да има АЕЦ "Белене", уверен е Светослав Малинов

По думите му България е "болката" на Путин

Три компании са депозирали своя официален писмен интерес за участие за израждане на АЕЦ "Белене". Това са китайската компания "SNS", френската компания "Фраматом" и Държавната корейска ядрена компания, посочи ги Теменужка Петкова.

По думите на енергийния министър първият етап на проекта за изграждане на АЕЦ "Белене" е покана на потенциални инвеститори, която се публикува в официален вестник на Европейския съюз и в два местни ежедневника. Задължително трябва да се отправи покана към всички потенциални инвеститори, които са заявили официално своя интерес за участие в проекта.

Осъдиха България заради АЕЦ "Белене"

Осъдиха България заради АЕЦ "Белене"

НЕК трябва да плати €32 млн. на "Уорли Парсънс нюклиър сървисис"

Вторият етап е подаването на заявления от компаниите, заявили официално писмено желание за участие в изграждане на проекта. Подадените заявления ще бъдат разгледани и компаниите, които са ги подали, ще бъдат вкючени в списък с компании, които ще получат оферта за реализацията на проекта. След този етап, следва подписването на договор за конфиденциалност със съответните потенциални кандидати за стратегически кандидати в проекта.

Третият етап е подготовка на информационен меморандум за проекта. С него ще бъде осигурен достъп на инвеститорите чрез оформянето на една информационна стая, която ще съдържа цялата база данни, свързани с реализацията на проекта АЕЦ "Белене".

Непостроената централа "Белене" - заплаха за националната сигурност

Непостроената централа "Белене" - заплаха за националната сигурност

Русия вече не фигурира като заплаха за сигурността на Европейския съюз и България

Четвъртият етап ще бъде насочен към отправяне на потенциалните покани към инвеститорите. Поканата трябва задължително да включва информация за тяхната правна организация, визията им за развитие на проекта и финансов модел, който да бъде предмет за оценка за воденето на преговорите за избор на стратегически инвеститор.

Петият етап ще бъде преговори между комисия, определена от Министерството на енергетиката, НЕК и потенциалните стратегически инвеститори. Последните етапи ще бъдат насочени към подписване на акционерно споразумение между съответните потенциални стратегически инвеститори.

"Ако всички девет етапа бъдат спазени, след една година би трябвало да има структурирана компания, която оттук нататък ще започне да работи по осигуряването на финансиране и самото структуриране на проекта", изтъкна Петкова.

Шефът на НЕК: Политическият риск е по-притеснителен за инвеститорите в АЕЦ "Белене"

Шефът на НЕК: Политическият риск е по-притеснителен за инвеститорите в АЕЦ "Белене"

Кандидатите не били толкова озадачени от липсата на държавни гаранции, според Илиев

Според нея най-удачният вариант за структура на проекта за изграждането на Белене е участие в отделна проектна компания, участие с всички активи, които са относими към проекта АЕЦ "Белене" и съответно тези активи да бъдат оценени.

"Всеки един от етапите са свързани с определено време и това са сложни процеси, за които трябва да се подготви необходимото време. Предвижда се една такава процедура да продължи 12 месеца", даде да се разбере енергийният министър.

Петкова посочи, че темата, свързана с диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ, е основна политика на Министерство на енергетиката. Един от проектите, който е ключов не само за България, а за целия регион е насочен към интерконектора Гърция-България, подчерта тя.

Енергийния министър добави, че има сключен договор с азербайджанската компания SOCAR (Сокар) за доставката на 1 млрд. кубични метра газ от 2020 г.

"До този срок трябва да бъде изградена интерконекторната връзка и трябва да бъде въведен в търговски количества, за да може да може да разчитаме на доставката от 1 млрд. кубични метра газ", обобщи тя.

Друга потенциална възможност за доставка на природен газ е от LNG терминал, които са изградени в Гърция и Турция. Разглежда се възможността за доставка на природен газ и от Румъния.

Енергийният министър Теменужка Петкова отказа да коментира сделката на ЧЕЗ с "Инерком" и добави, че никой няма отношения към решенията, които взима едно частно дружество, в което българската държава не притежава никакво участие.