Представители на четирите работодателски организации в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ внесоха сигнал в Комисията за защита на конкуренцията да се разследват действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия.

"Считаме, че с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство", пишат работодателите. Те посочват и че сигналът им се основава на публично достъпна информация, на която са направили анализ.

Според тях съществена част от електрическата енергия, произвеждана от мощности частна собственост на територията на страната, е под прекия или косвен контрол на субекти, които са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. В сигнала се посочват следните дружества: Топлофикациите в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Сливен, Габрово, както и Брикел, ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Марица 3 с обща инсталирана мощност 2362, 94 MW. В сигнала се посочва, че електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано със субектите - производители, а търговецът по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството с обем 186 МW.

АИКБ: ТЕЦ "Марица-Изток" 2, БЕХ и Петкова са отговорни за скъпия ток

АИКБ: ТЕЦ "Марица-Изток" 2, БЕХ и Петкова са отговорни за скъпия ток

Освен до главния прокурор индустриалците ще подадат сигнал и до КЗК и КЕВР

Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара, посочват от работодателските организации, като изрично уточняват в сигнала, че по този начин са налице и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества - производители количество електроенергия на борсата

Отделно от това под контрола на собствениците на производствените мощности било и застрахователно дружество, което издавало застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя, което пряко създава конкурентно предимство. Това обстоятелство подсказва, че е възможно и закупената енергия да не бъде платена и подсилва непазарното предимство.

От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Работодателите настояват Цацаров да провери пазара на ток

Работодателите настояват Цацаров да провери пазара на ток

Безотговорност и безстопанствено управление, включително и затъналата в дългове ТЕЦ "Марица изток 2"

Според четирите организации пазарното поведение на гореизброените участници на пазара на електрическа енергия създава съмнения за наличие на картелно споразумение между 5 дружества, всичките, свързани със собствениците на производствените мощности, които са участвали в проведени тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия в размер на около 500 МW.

На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от тези дружества.

Според АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проявява ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци.

Данните ни сочат, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори. Преразпределените между тези търговци количества електроенергия се продава на клиентите им - частни субекти и публични възложители при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм.

Работодателите посочват в сигнала си търга, организиран от НЕК на 19.06 за продажба на 98 МВт за периода 01.07-30.09.2019 г., при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 490МВт. След намесата на работодателските организации този скандален търг бе прекратен, междувременно НЕК организира още два търга за същия ден, отново с условия, съмнително фаворизиращи един потенциален участник, но и тези търгове бяха отменени. В крайна сметка НЕК проведе желания търг на 01.07.2019 г. и реализира електроенергия с потенциално разполагаемо почасово количество между 0МВт и 250МВт, което количество на 80% се изкупи от две от свързаните дружества, упоменати по-горе. Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. АОБР настояват този търг да бъде проверен от органите.

Според АОБР фактите дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане на непазарни търговски практики, което ограничава останалите търговци.

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката

При такъв НЕК не ни трябват врагове и конкуренция

"Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Този процес пряко и негативно рефлектира върху функционирането на цялата българска икономика", заявяват работодателите и настояват всички противозаконни практики за бъдат прекратени.

Припомняме също, че в последните няколко месеца се създаде сериозно напрежение в сектор "Еенергетика". Няколко пъти работодателите алармираха, че цената на електроенергията, договорена през борсов сегмент "Пазар ден напред" е манипулирана и отелязва неимоверни скокове. Към 3 юли 2019 г. е най-високата в Европа. Председателят на АИКБ Васил Велев дори обвини, че има признаци на организирана престъпна група в енергетиката.

Работодателите настояха за проверка на действията на НЕК от страна на прокуратурата и няколко пъти излизаха с писма до премиера, министъра на енергетиката и главния прокурор. Включително настояха и прокуратурата да направи проверка.

В средата на юни месец след един брифинг, на който отхвърли обвиненията, шефът на НЕК Петър Илиев депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, но тя не бше приета.

На последното нарочно заседание на ресорната парламентарна комисия, което беше отложено веднъж, стана ясно, че КЕВР е започнала проверка на свободния пазар на електроенергия.

Миналата седмица с протоколно решение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова бяха сменени и трима от членовете на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг", като начело застана предишен ръководител на БЕХ ЕАД - Жаклен Коен.

АИКБ очакват и оставката на шефа на НЕК

АИКБ очакват и оставката на шефа на НЕК

Петър Илиев е един от многото проблеми в енергетиката, убеден Васил Велев