България трябва да бъде много внимателна и да изисква да знае каква ще е крайната цена при изграждането на нови ядрени мощности, тъй като те се започват при едни условия, но приключват след 15-20 години при съвсем други финансови параметри.

Това заяви държавният глава Румен Радев на международната ядрена конференция "Българската атомна енергетика - национална, регионална и световна енергийна сигурност" вчера вечерта, която се организира ежегодно от Българския атомен форум (БУЛАТОМ).

Президентът увери, че ще работи с българските правителства и парламент за по-голяма яснота и по-сериозни гаранции. Той посочи, че след дълги години има политическа воля България да развива своята ядрена енергетика, но би желал да види продължение на процеса, започнат от служебния кабинет с премиер Гълъб Донев през есента на 2022 г. Тогава правителството подписа споразумение с "Уестингхаус" за диверсификация на ядреното гориво и взе решение "Фраматом" също да доставя ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй", което обаче все още не е реализирано.

България има правото да изисква и да избира, за да постигнем най-добрите условия за горивото на АЕЦ "Козлодуй" и да имаме истинска диверсификация, посочи президентът. По думите му трябва да се поставят на масата всички възможности, лицензи, срокове, локации, цена, гаранция за ядрен риск и т.н.

АЕЦ "Козлодуй" прекратява договора за доставка на ядрено гориво от Русия

АЕЦ "Козлодуй" прекратява договора за доставка на ядрено гориво от Русия

Заредени са първите 43 касети американско гориво в блок 5 на централата

Радев отбеляза още, че няма претенцията да бъде "на нивото на "ядрените физици" в българския парламент, където работят най-видните учени в областта на ядрената енергетика, които само за няколко часа взеха решения как точно да се развива ядрената енергетика в България и с точно какви технологии". Според него остават въпросите кой, как и по каква методология, по какви научни методи и анализи взема решенията, които предопределят бъдещето на българската енергетика и как се спазва принципът на конкуренцията.

Държавният глава изрази удовлетворението си от българския екип, който работи в АЕЦ "Козлодуй" и развива ядрената енергетика като стратегически отрасъл на икономиката, включително и с български технологии. Строителството на нов блок на атомната ни електроцентрала отваря възможности за нови хиляди работни места и за допълнителна трудова заетост след неговото завършване, напомни още президентът. Строежът на нови ядрени мощности дава и тласък на образованието и науката, защото се използват върхови технологии и допринася за социално-икономическото развитие на целия регион. Във връзка с това държавният глава призова при изграждането на новите блокове в АЕЦ "Козлодуй" колкото е възможно повече дейности да бъдат изпълнявани от български компании.

"Всички тези процеси могат да бъдат успешни само ако имаме по-интензивно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори, обмяна на опит, технологии, знания, така че да имаме висока ефективност, при гарантирано качество и доколкото е възможно намаляване на ядрения риск и гарантиране на високи нива на безопасност", посочи Румен Радев. В тази връзка президентът открои следвания подход от други европейски държави в ядрената енергетика чрез внедряването на малки модулни реактори за постигане на енергийна независимост.

По думите на държавния глава в близък и средносрочен план, докато бъде достигнато желаното бъдеще на почти нулеви въглеродни емисии, ядрената енергетика остава незаменима и България трябва да продължи да я развива. В същото време амбициите за постигане на климатична неутралност до 2050 г. съвпадат с тенденцията за рязко покачване на търсенето на електрическа енергия с преминаването от фосилни горива към електрификация на всички отрасли от икономиката, транспорта, промишлеността, строителството, бита. Това също повдига въпроса за ролята, мястото, задачите, функциите и перспективата на ядрената енергетика и нейния потенциал за постигане на енергиен баланс.

Радев "за" климатичната неутралност, но със скорост, която можем да си позволим

Радев "за" климатичната неутралност, но със скорост, която можем да си позволим

"Отношението ни към природата е олицетворение на отношението към собственото ни бъдеще"

Държавният глава открои позициите си, отстоявани последователно на заседанията на Европейския съвет през 2021 г., страната ни да не бъде притискана да се отказва от подобни базови енергийни мощности, преди да има разработени, внедрени, усвоени и достъпни технологии за съхраняване на енергия от възобновяеми енергийни източници. По думите му именно намирането на решения за съхраняването на енергията от възобновяеми източници е ключът за прехода към зелена икономика, но строежът на ВЕИ изисква наличието на много земя, а в България земята е изключително ценен ресурс и по силата на Конституцията ясно е отредено за какво и как да се използва тя. Румен Радев напомни, че българският парламент прие наложеното от него вето върху използването на плодородна земя за строежа на ВЕИ, което отново подчертава значението на ядрената енергетика.

Не можем да постигнем стратегическа автономия на ЕС без устойчива, достъпна и прогнозируема цена на енергията, подчерта в изказването си Румен Радев и открои големите ценови дисбаланси в някои европейски държави на дневна основа, които са се отказали от базови енергийни мощности. Президентът посочи и че ЕС няма как да се конкурира с другите големи стратегически играчи в дългосрочен план, където електроенергията и природният газ са няколко пъти по-евтини и гарантират стабилността на своите икономики, защото могат да прогнозират за месеци и години напред каква ще бъде цената на енергията. В същото време ЕС залага да постигне стратегическа автономия с изграждането на ВЕИ мощности, при което 98 % от слънчевите панели, които внася, идват от една-единствена страна - Китай.