"Електроразпределение Юг" получи заявка за преустановяване на доставката на електроенергия към обекти на ВиК-Сливен.

Причината са неизплатени задължения към доставчика на електроенергия "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД.

Искането е токът да бъде спрян на 15 октомври за периода от 13.00 до 15.00 часа.

"Електроразпределение Юг" като мрежови оператор е задължен, съгласно Закона за енергетиката, да спази процедурата и да изпълни заявката от търговеца на електроенергия.

От "Електроразпределение Юг" посочват, че ролята им в подобни случаи е ясно регламентирана от Закона за енергетиката в нормативно установените ангажименти на мрежовите оператори на свободния пазар и те нямат отношение към въпросите, касаещи търговските взаимоотношения между ВиК-Сливен и избрания от водното дружество доставчик на електроенергия относно размер на дълга за консумирана електроенергия, срокове и начини на плащане, договорена цена на енергията и т.н.

Близо 700 хил. лв. дължи ВиК-Сливен за доставка на ток

Близо 700 хил. лв. дължи ВиК-Сливен за доставка на ток

Причината била включването на електрическите помпи от сондажите около река Тунджа за водоснабдяването на Сливен и селата

Припомняме, в началото на октомври стана ясно, че токът на ВиК в Шумен и Добрич също може да бъде спрян поради натрупан дълг на двете дружества от 10,5 млн. лева.

В края на септември беше съобщено, че се спират поетапно тока на обекти на ВиК в Шумен и Добрич. От енергийната компания съобщиха, че разчитат на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ангажимента да покрие в срок дълга на двете дружества чрез "Български ВиК холдинг".

Решението за създаването на "Български ВиК холдинг" ЕАД беше взето от Министерския съвет на 16 януари 2020 г. Дружеството е със 100 % държавно участие и с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството. Уставният му капитал е в размер на 1 млрд. лeва.

Отпускат 7,5 млн. лева на ВиК-Шумен, за да си плати сметките за ток

Отпускат 7,5 млн. лева на ВиК-Шумен, за да си плати сметките за ток

Предстои прехвърляне на дружеството към ВиК холдинга