Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. — "Чиста планета за всички".

Стратегията на ЕК показва как Европа може да играе водеща роля за постигане на неутралност по отношение на климата чрез инвестиции в реалистични технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване на усилията в особено важни области като индустриалната политика, финансите или научните изследвания. Същевременно с това със стратегията се цели осигуряването на социална справедливост в името на един справедлив преход.

Стратегията на ЕК е в отговор на поканата на Европейския съвет от март 2018 г. Визията обхваща почти всички области на политиката на ЕС, като тя е съгласувана с целите на Парижкото споразумение да се постигне задържане на покачването на температурата значително под 2 °C и продължава усилията то да се задържи до 1,5°С.

Светът се отдалечава от целта под 2 градуса по Целзий

Светът се отдалечава от целта под 2 градуса по Целзий

Това става ясно от деветия годишен доклад на Програмата на ООН за околната среда

За ЕС да заема лидерска роля в глобален мащаб в стремежа към неутралност по отношение на климата означава самият ЕС да я постигне до 2050 година, пише в прессъобщението на ЕК.

Целта на дългосрочната стратегия е не да се определят цели, а да се създаде виждане и чувство за посока, план за него, а също и да се осигури вдъхновение и възможност на заинтересованите страни, на научните работници, предприемачите и гражданите да развиват нови и иновативни промишлени сектори, предприятия и работни места.

ЕК подкрепя стратегията си с данни от последното специално проучване на Евробарометър, проведено през настоящия месец ноември 2018 г., според което 93 % от европейските граждани вярват, че изменението на климата е резултат от човешката дейност и 85 % са съгласни, че борбата с изменението на климата и по-ефикасното използване на енергията могат да създават икономически растеж и нови работни места в Европа.

Тръмп отхвърли доклада за климатичните промени на администрацията си

Тръмп отхвърли доклада за климатичните промени на администрацията си

Президентът все така не вярва в

В дългосрочната стратегия се обръща внимание на множеството възможности, достъпни за държавите членки, предприятията и гражданите, и как те могат да допринесат за модернизирането на европейската икономика и за подобряването на качеството на живот на гражданите. С визията се правят усилия да се гарантира, че преходът е социално справедлив, засилва се конкурентоспособността на икономиката и промишлеността на ЕС на световните пазари, като се осигуряват висококачествени работни места и устойчиво развитие в Европа и същевременно се подпомага справянето с други предизвикателства, например качеството на въздуха и загубата на биологично разнообразие.

Пътят към неутралната спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в седем стратегически области:

  • енергийна ефективност;
  • внедряване на възобновяеми енергийни източници;
  • чиста, безопасна и свързана мобилност;
  • конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика;
  • инфраструктура и междусистемни връзки;
  • биоикономика и естествени поглъщатели на въглерод;
  • улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите емисии.
Гутериш: Климатичните промени изискват незабавни действия

Гутериш: Климатичните промени изискват незабавни действия

Сред предлаганите мерки са ограничаване на глобалното затопляне с 1,5 градуса

Преследването на всички тези стратегически приоритети ще допринесе за превръщането на визията на ЕК в реалност, категорични са от Комисията.

Следва ЕК да призове Европейския съвет, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет да разгледат визията подробно.

КТ Подкрепа срещу никнещите гинки в енергетиката

КТ Подкрепа срещу никнещите гинки в енергетиката

Синдикатите искат Национален план за климата и енергетиката

Стратегията коментира заместник-председателят на ЕК, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович: "Не можем безопасно да живеем на планета, чийто климат е излязъл извън контрол. Но това не означава, че за да намалим емисиите, трябва да пожертваме средствата за съществуване на европейските граждани... Европа неизбежно ще продължава да се преобразява. Нашата стратегия сега ни показва, че до 2050 г. е реалистично да направим Европа не само неутрална по отношение на климата, но също и просперираща, като същевременно нито един европейски гражданин и нито един регион не бъде изоставен".

Теменужка Петкова: 1/4 от квотите за ТЕЦ "Марица изток 2" са закупени

Теменужка Петкова: 1/4 от квотите за ТЕЦ "Марица изток 2" са закупени

България не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с въглеродните емисии

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете пък посочи, че ЕС вече е започнал модернизацията и прехода към неутрална по отношение на климата икономика.
"Днес ние удвояваме усилията си, като предлагаме стратегия за Европа, с чиято помощ до 2050 г. тя ще се превърне в първата в света голяма икономика, която е неутрална по отношение на климата... Необходимо е да се постигнат дългосрочните цели на Парижкото споразумение по отношение на повишаването на температурата. Това е възможно с помощта на съществуващите технологии и технологиите, близки до внедряване. Освен това, в интерес на Европа е да спрем харченето на средства за внос на изкопаеми горива и да инвестираме в смислени подобрения на ежедневието на всички европейски граждани. Нито един европейски гражданин, нито един регион няма да бъдат изоставени. ЕС ще подкрепя онези, които са по-засегнати от този преход, така че всеки да бъде готов да се приспособи към новите изисквания на неутралната спрямо климата икономика", посочи той.

Миньори и енергетици протестират в Раднево

Миньори и енергетици протестират в Раднево

Причината е неясното бъдеще на енергийния отрасъл в района