Проверка на фактите е това, което препоръчва в доклада си за борба с фалшивите новини експертната група на високо равнице на ЕК по проблема. Това стана ясно по време на съвместния брифинг на председателя на групата проф. Маделин де Кок Бънинг и българският еврокомисар по цифрова икономика Мария Габриел.

Проф. Маделин де Кок Бънинг уточни, че експертната група не препоръчва създаването на черен списък за фалшиви новини, напротив - това, което съветват експертите е проверка на фактите и то по прозрачен и отворен начин.

Проф. Маделин де Кок Бънинг посочи, че е необходима проверка от няколко души, така че в крайна сметка резултатът от нея да е сигурен, защото няма "една истина".
Според Бънинг фалшивите новини не биха били проблем, ако хората са добре информирани в многостранен аспект.

Българският еврокомисар подчерта, че това, което се прави от работната група на високо равнище не е създаването на "министерство на истината", а напротив залага се на близкото сътрудничество, прозрачност и включване на всички заинтересовани страни. Така че всеки, който има идеи за разрешаване на проблема може да изрази своето становище.

Мария Габриел уточни, че общ европейски подход към явлението "фалшиви новини", може да бъде идентифициран до 21 април.

Мария Габриел призовава за общ европейски подход срещу фалшивите новини

Мария Габриел призовава за общ европейски подход срещу фалшивите новини

Трябва да помогнем на журналистиката, която е стожер на демокрацията според Габриел

Докладът разглежда дефинициите за дезинформация и добрите практики в защита на гражданите, като се залага на медийната саморегулация и сътрудничеството с академичните среди. Едва след това може да се говори за общ европейски подход.
Очаква се на 21 април ЕК да публикува официално комюнике по въпроса.

Експертната група продължава да работи за изясняване на мерките в случай, че фалшива новина бъде идентифицирана и разпространена в публичното пространство. Мария Габриел подчерта ключовото значение на прозрачността и възможността качественото съдържание да получава по-голяма публичност.

Според проучване на Евробарометър, осъществено в периода 7 - 9 февруари във всички страни членки на ЕС с 26 576 респонденти, фалшивите новини са заплаха за демокрацията за 83% от запитаните.
37% от анкетираните се натъкват на фалшива новина всеки ден, а 71% от участвалите в допитването се чувстват уверени в идентифицирането й. С най-голямо доверие се ползват традиционните медии радио -70% и телевизия - 66%, пресата и списанията са на трето място с 63%.

Относно социалните платформи проф. Маделин де Кок Бънинг изрази увереност, че те са заинтересувани да направят тази крачка към саморегулация.

Българският еврокомисар по цифрова икономика Мария Габриел прие доклада на експертната група на високо равнище относно фалшивите новини.

Избраха двама българи в еврогрупата за борба с фалшивите новини

Избраха двама българи в еврогрупата за борба с фалшивите новини

Вени Марковски и Димитър Димитров...

Докладът на експертната група отправя няколко препоръки за по-ефективна борба с феномена "фалшиви новини": препоръчва да се насърчава медийната грамотност за борба с дезинформацията; да се разработят инструменти за борба с дезинформацията специално за потребители и журналисти; да се гарантират многообразието и устойчивостта на европейските новинарски медии; да продължават научните изследвания на въздействието на дезинформацията в Европа.