През 2017 година институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 920 млн. лв. Излишъкът се равнява на 0.9% от БВП. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление" в Република България през 2017 година.

Според данните на НСИ най-голям излишък в сектора "Държавно управление" се отчита в подсектора "Централно управление". Там е отчетен излишък в размер на 727 млн. лв., или 0.7% от БВП.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

В изпълнение на мерките за намаляването на административната тежест

В подсектор "Местно управление" реализираният излишък е 256 милиона лева.
В подсектор "Социалноосигурителни фондове" - 63 милиона лева.

По предварителните данни на НСИ за 2017 година дългът на страната ни е в размер на 25 064 млн. лв., или 25.4% от БВП.

Снимка 352205

Източник: НСИ

Дългът на България за 2016 г. е 29.5% от БВП според НСИ

Дългът на България за 2016 г. е 29.5% от БВП според НСИ

В местното управление имали излишък от 52 млн. лв.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление", включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС.

Окончателните данни за дефицита и дълга на сектор "Държавно управление" в Република България през 2017 година ще бъдат готови към 30 септември 2018 година.