Компонентите, които дават възможност за стандартизиран подход към електронното управление у нас, са налични и вече функционират. Това заяви председателят на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) Росен Желязков по време на Годишната среща на местните власти.

Незадоволително е използването на е-административни услуги

Незадоволително е използването на е-административни услуги

Несъизмеримо е предоставянето на електронни услуги и усилията за изграждане на е-управление

Желязков допълни, че има амбиция до края на предстоящата 2018 година тези компоненти да работят за всички администрации. Става въпрос за средата за междурегистров обмен (RegiX), модулите за е-автентикация (идентификация), e-оторизация, средата за електронни разплащания, електронно валидиране и електронно връчване.

Снимка 318167

Източник: ДАЕУ

Електронното управление, административната тежест и европредседателството - приоритетите пред НСОРБ

Електронното управление, административната тежест и европредседателството - приоритетите пред НСОРБ

Днес започна годишната среща на местните власти

Екипът на Агенцията и представителите на местните власти дискутираха още ангажиментите на ДАЕУ в изпълнение на правителствените мерки за намаляването на административната тежест и съвместните задачи на ДАЕУ и общините през 2018 г. в областта на електронното управление.

Според Желязков дигиталната трансформация предстои, независимо от нашата воля. Затова било по-добре гражданите да се подготвят за тази реалност. До 2022 г. европейските граждани най-вероятно щели да взаимодействат изцяло дигитално с администрациите на своите държави. В България обаче все още липсвали кадри с развити дигитални умения.

Към момента 22 общински администрации са се присъединили в средата за електронен документооборот, а над 80 са заявили готовност за присъединяване.

150 администрации могат да обменят документи електронно

150 администрации могат да обменят документи електронно

До края на годината хартиеният обмен трябва да спре

Очаква се до края на настоящия месец октомври модулите за електронно връчване и електронно плащане ще бъдат утвърдени, а до половин година - да бъдат осъществени процедурните изисквания и осигурени всички функционалности на облачната платформа за общински е-услуги и на Единния портал за електронни административни услуги.

"Имате всички възможности за стандартизирани решения, които са базират на инфраструктурата на Държавната агенция за електронно управление. ДАЕУ не е създадена, за да извършва административно обслужване, а за да реализира политики и да създава решения за всички администрации. Това е Агенция за вас. А модулите и решенията за е-управление, заедно с бюджетния и проектния контрол, осъществяван от ДАЕУ в областта на е-управлението, гарантират устойчивост на политиката", обърна се още Росен Желязков към общинарите.

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

Намаляване административната тежест за общините обещава Нанков

На срещата с Управителния съвет на НСОРБ се обсъжд оптимизирането на отрасъла