"Булгартабак" да не взема решение за разпределяне на допълнителна вноска - дивидент за акционерите, в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г.

Това постанови с решение Комисията за Финансов Надзор, съобщава finance.news.bg.

То е подписано от Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност".

С него се задължава публичното дружество „Булгартабак - Холдинг" АД при провеждане на извънредното общо събрание да не гласува по т.6, включена в дневния ред, за разпределяне на допълнителна вноска - дивидент за акционерите.

Така всъщност се слага пречка пред изпълнението на решението на Министерски съвет за внасяне на дивидент от държавните дружества в бюджета за тази година.

Днешното решение на КФН подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.