Приравняването на условията за придобиване право на пенсия от универсален пенсионен фонд с условията за получаване на пенсия от фонд "Пенсии" на ДОО уврежда интересите на осигурените лица. Това заявяват в своя официална позиция от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Според асоциацията предложението на КНСБ за единствена и само на един вид пенсия от УПФ (пожизнена, без право на онаследяване и без оглед на нейния размер) отнема възможността на хората да се възползват от предимствата на универсалните фондове. Освен че се създава опасност работещите да бъдат лишени от средствата в собствените им партиди, се появяват и предпоставки за прехвърлянето на средства от капиталовите пенсионни схеми към ДОО.

Лицата, които са се осигурявали на минимален осигурителен доход, биха изгубили своите средства, натрупани в УПФ, ако решат да ги прехвърлят във фонд "Пенсии" на ДОО, защото държавната им пенсия няма да бъде увеличена. Същевременно обаче заради минималния й размер тя не може да бъде и намалена. По този начин тези лица ще продължат да получават минимална пенсия, но същевременно ще изгубят средствата си в УПФ, което обезсмисля избора им да прехвърлят парите си от универсалния фонд, смятат от Асоциацията. Според тях, ако средствата им останат в УПФ, лицата биха могли да ги изтеглят еднократно или разсрочено.

КНСБ иска допълнителната пенсия да се изплаща заедно с основната

КНСБ иска допълнителната пенсия да се изплаща заедно с основната

Ако искат пенсия само от НОИ, хората ще трябва еднократно да прехвърлят парите си

Ощетени при т.нар. "избор на осигуряване" биха били и лицата с непълен осигурителен стаж, както и наследниците на починалите осигурени лица. От Асоциацията сочат, че над 1/3 от лицата няма да имат необходимия за държавна пенсия стаж за пенсиониране, а само навършена възраст. Те могат да разчитат на натрупаните си в УПФ средства и да имат достъп до тях при навършване на пенсионна възраст, т.е. преди да са получили държавната си пенсия ще имат доход. Не малък брой лица най-вероятно никога няма да достигнат изискуемия от държавата осигурителен стаж, поради което чрез предложението на КНСБ те ще бъдат лишени от личните си спестявания в УПФ, предупреждават от БАДДПО.

Те са категорични, че предложението накърнява и правата на наследниците на осигурените в универсални фондове, които няма да могат да получат спестените от техните близки пари в универсален фонд, ако предложенията бъдат приети.

Според Асоциацията въпросните предложения нарушават правата на осигурените лица и ще доведат до ограничаване на правата на 3 млн. работещи българи и на техните наследници. По тази причина от БАДДПО се обябяват категорично против исканията на КНСБ.

Депутатите приеха реда за изплащане на втора пенсия

Депутатите приеха реда за изплащане на втора пенсия

НС прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване