Допълнителната пенсия от втория стълб на пенсионното осигуряване и на тази за осигурителен стаж и възраст да започват да се плащат в един и същ момент. Предложението на КНСБ е внесено в Народното събрание за промени между двете четения на промените на Кодекса за социално осигуряване.

Проектът на Министерския съвет запазва съществуващата норма пенсията от втория стълб да може да се получи единствено при навършена пенсионна възраст. В допълнение се предвижда допълнителната пожизнена пенсия за някои категории осигурени да се получава до една година като основна. За експертите на КНСБ това е погрешно, защото по този начин се подменя замисълът на многостълбовата пенсионна система и се разменят ролите на основната и допълнителната пенсия.

Димитър Манолов: Много хора няма да имат стаж за пенсия

Димитър Манолов: Много хора няма да имат стаж за пенсия

Не са се осигурявали...

Според синдиката в предложението на МС има и доза дискриминация, обвързано със състоянието на индивидуалната партида на хората. Според данни на пенсионните дружества, нито към момента, нито в перспектива правото на ранно получаване на пенсия от втория стълб в предложения вид би се реализирало, освен за единици осигурени лица.

Ясно е, че при около 9-10 хиляди лева средно натрупване в партидите на осигурените лица (по очаквания за края на 2021 г.) няма как да се генерира допълнителна пенсия в размер на 300 лв. на месец, колкото е минималната в първия стълб към момента.

Според КНСБ това е неработеща норма. Мотивът им е, че доколкото средното натрупване в една осигурителна партида и в бъдеще няма да генерира подобна възможност, тъй като минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст също ще продължи да нараства.

За това тази норма не носи нито ползи, нито повече права на хората, смятат от синдиката. Мнението им е, че тя само изкривява смисъла на допълнителното осигуряване и подвежда някои от осигурените лица да поискат предварително допълнителната си пенсията.

Депутатите приеха реда за изплащане на втора пенсия

Депутатите приеха реда за изплащане на втора пенсия

НС прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване

НОИ и пенсионните дружества да се произнасят така, че лицата да могат да направят информиран избор - дали да получават само една пенсия от първия стълб (без да се намалява техния индивидуален коефициент), или две пенсии от първия и втория капиталов стълб, ако преценят, че това им е по-изгодно. Това да има законова форма, настояват авторите на проекта.

НОИ може да определя размера на пенсията от ДОО с и без намалението на индивидуалния коефициент, а от дружествата - съответно размер на допълнителната пожизнена пенсия от УПФ. Това ще трябва да се случва непосредствено при реализиране на правата на осигурените едновременно от двата стълба, за да могат да вземат достатъчно информирано решение.

При избор да се получава пенсия само от НОИ, хората ще трябва еднократно да прехвърлят парите си от индивидуалната си партида във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".

Промените в правилата за втората пенсия били изключително важни

Промените в правилата за втората пенсия били изключително важни

Това мнение изрази бившият социален министър Минчо Коралски

За тези предложения са нужни промени в подзаконови актове, посочени във внесеното от КНСБ предложение. С тях ще се регламентира подробно редът и начинът на произнасяне на институциите, относно размерите на пенсията от ДОО и допълнителната пенсия от частните фондове.