Националната агенция за приходите започва проверки на фирми с нелогично високи материални запаси в своите баланси за 2017 г. спрямо приходите от продажби.

Ще бъдат проверени близо 13 000 дружества, а проверките ще включват и инвентаризации на място, за да се установи точното количество на стоките.

Според анализа на данъчните при определено съотношение на извършените продажби и наличните стоки възниква съмнение, че част от тях са продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС.

От НАП увериха, че в края на миналата година на всички фирми в рисковата категория са били изпратени писма. Дружествата имат възможност да извършат доброволна корекция в едномесечен срок.

Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на приходната агенция сумата, налична в касите на дружествата, намаля с 5 млрд. лева, като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лева.

В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения, като наличност в касата на 21 лева при стойност по отчет над 200 000 лева, както и внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден. И на двете фирми са възложени ревизии за 5 години назад, а на стотици други предстоят инвентаризации на касовите наличности, предупреждават от НАП.

По повод кампанията заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров обясни, че материалните запаси имат голям фискален потенциал. По тази причина от агенцията ще насочат достатъчно ресурс, за да осигурят спазването на закона. Той увери, че продължават и проверките за касови наличности, като целта е подпомагането на доброволното спазване на задълженията от страна на икономическите оператори.