Днес, 09-ти август, Комисията за финансов надзор е получила от Гаранционния фонд официалния проект на Методиката за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.

След като на 7 декември 2018 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Кодекса за застраховането, касаещи лимитите за изплащане на обезщетения, с което бе разширен кръгът на лицата, които могат да търсят обезщетения - от близки до далечни роднини, започна да тече първият етап със срок от 6 месеца, в който отговорната институция Гаранционният фонд трябваше да подготви методиката. В момента вече тече вторият срок от 6 месеца, който съгласувателно по това работят КФН, МЗ и МТСП. Това означава, че КФН и другите две институции имат 4 месеца, за да приемат наредба, с която се утвърждава методиката.

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Застрахователите искат ясна методика за изчисление на обезщетенията

Ако не се направят законови промени, "Гражданската отговорност" скача до 1000 лв.

Затова и от КФН още днес са изпратили писма до МЗ и МТСП за съставяне на работна група и предстои интензивна работа. Крайният срок по закон, в който Наредбата трябва да е готова, е 7 декември 2019 г. като в него се включва и времето за така важното обществено обсъждане, което отново КФН и двете министерства имат отговорност да проведат.

Групата по приемането на наредба за утвърждаване на методиката ще се ръководи от Илиана Христова, зам. председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

Припомняме, миналата година от застрахователния бранш предупредиха, че секторът е заплашен от криза, което ще рефлектира върху цената на застраховката Гражданска отговорност, заради разширяването на кръга от лица, които могат да се ползват от обезщетение по съдебен път.

Промените в Кодекса на застраховането, внесени от народния представител Менда Стоянова, които определяха таван от 20 000 лева обезщетение за близките на починал при катастрофа, бяха върнати с решение от премиера Бойко Борисов