Мисията на Международния валутен фонд, която на 1 февруари приключи редовния си преглед на българската икономика и финанси, завърши с констатацията, че България постига стабилни икономически резултати за 2018 година.

Заключението на мисията е, че икономическите резултати на България продължават да бъдат стабилни.

Прогнозата е за икономически растеж за 2018-а до 3.2%, а безработицата да спадне до 5%. Текущата сметка на платежния баланс да регистрира пореден значителен излишък.
Перспективите за 2019-а са сходни, като мисията на МВФ прогнозира растеж на реалния БВП от 3.3 процента.

"Въпреки това неблагоприятните рискове за тази прогноза наскоро се повишиха поради по-бързото от очакваното забавяне на световната търговия и нестабилните финансови пазари", подчертава мисията на МВФ в заключителното си изявление.

Радев за еврозоната: Слепият ентусиазъм невинаги е полезен

Радев за еврозоната: Слепият ентусиазъм невинаги е полезен

Португалия може да бъде пример за държава, отстояваща интересите си в еврозоната, сочи той

Експертите на МВФ отбелязват задълбочаващата се интеграция на България чрез подготовката й за влизане в ERMII и посочват като положителни допълнителните ангажименти, които ще помогнат за укрепването на надзора на финансовия сектор, за подобряване на управлението на държавните предприятия и за усъвършенстване на рамката за борба с прането на пари.

Според представителите на мисията трансформирането на всички тези положителни фактори в устойчиво и ускорено сближаване на доходите у нас със средното ниво на доходите в ЕС изисква продължителни и широкомащабни реформи. Препоръките са да се положат допълнителни усилия в областта на данъчната политика и да се намали разликата между дължимите и реално събраните суми по ДДС.
Също така трябва да се продължат реформите в образованието, здравеопазването и държавните институции с цел да се повиши тяхната ефективност и да се оптимизират разходите.

Подчертава се например, че здравеопазването все още е твърде скъпо на фона на качеството на услугите, които предлага и че доплащанията, които ползвателите на медицински услуги правят.

Друга препоръка е да се положат допълнителни усилия за по-ефективното и прозрачно управление на публичните инвестиции.

Пътят ни към еврозоната изпреварил дискусията по темата

Пътят ни към еврозоната изпреварил дискусията по темата

Но за БНБ обаче това не е заместител на добрата макроикономика и добрите бизнес практики

Мисията на МВФ обръща внимание, че трябва да се продължи сегашният курс на строга бюджетна и фискална дисциплина.

Отбелязан е фактът, че са положени сериозни усилия за засилване на банковия надзор и за укрепване на стабилността на банковия сектор. Мисията на МВФ обаче препоръчва БНБ да продължи да контролира изкъсо нивото на необслужваните кредити и да насърчава банките да предприемат мерки за тяхното намаляване.