Ако България обърне внимание на изпълнението на политиките за изравняване на доходите, страната ни може да влезе в чакалнята на еврозоната през третото тримесечие на настоящата 2019 година - юли, август, септември.

Това заяви Валдис Домбровскис - заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, който се срещна с председателя на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин.

Зам.-председателят на ЕК Домбровскис коментира, че е в България, за да проведе задълбочени дискусии за перспективите за приемането ни към еврозоната.
Той допълни, че страните в ЕС трябва да засилят устойчивостта на икономиката на ЕС, както и да бъдат подготвени за евентуални неблагоприятни явления.

Според Домбровскис страната ни има силен икономически растеж, много силно фискално изпълнение и съотношение между дълг и БВП от 30 процента, което е едно от най-ниските нива в ЕС.

Еврокомисарят коментира и че България е покрила три от четирите критерия за еврозоната и е поела конкретни ангажименти във връзка с членството си в икономическия съюз.

Трябвало обаче да обърнем внимание на социалното измерение и по-конкретно на изпълнението на политиките за равенство на доходите, както и на програмите за придобиване на умения и достъп до пазара на труда, по думите му.

Ако страната изпълни тези ангажименти, през третото тримесечие на 2019 година може да се присъединим към Валутния механизъм II (ERM II).

Домбровскис похвали за подготовката ни за еврото

Домбровскис похвали за подготовката ни за еврото

Ако искаме силно евро, трябва да бъдем силни у дома

На срещата Вигенин заяви, че Народното събрание подкрепя усилията на правителството за изпълнение на ангажиментите, свързани с приемането на България в еврозоната.

По думите му България желае продължаване на евроинтеграцията в дълбочина и продължава активните си действия в посока присъединяване към Шенген и еврозоната. 
ой изрази задоволство от последователната политика на Европейската комисия за поддържане на активен диалог с представителите на националните парламенти.

Няма смислена причина да не бързаме към еврото според Горанов

Няма смислена причина да не бързаме към еврото според Горанов

Няма причина членството да ни бъде отказано или за политически сътресения

Присъединяването на България към Шенген и еврозоната ще бъде важен сигнал към българските граждани, който ще допринесе за укрепване на доверието в европейските институции и европейската интеграция. Това заяви от своя страна заместник-председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Евгения Ангелова.

Тя посочи, че страната ни активно е участвала в дискусиите за укрепването на икономическото управление и за доизграждането на Икономическия и паричен съюз.