Условно приходите от данък „уикенд“ от февруари до края на юни са в размер на 5,2 млн. лева. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов в отговор на въпрос на народния представител Георги Ковачев за приходите в бюджета от това облагане.

Владислав Горанов обясни, че начисленият данък от доставките на стоки или услуги за лични нужди от февруари до края на месец юни е в размер на 5,2 млн. лева.

Той обясни, че отговорът му е условен, тъй като когато вместо да се начисли данък за ползването на актив, за който е ползван данъчен кредит или за лични нужди, данъчно задълженото лице е извършило корекции на ползвания данъчен кредит, то тази информация не се посочва индивидуално пред Националната агенция по приходите.

Финансист номер 1 заяви, че не би могло тази информация да бъде еднозначно извлечена от информационните системи на НАП за ползвания данъчен кредит. „За съжаление няма възможност да се предостави информация относно размера на неупражненото право от приспадане на данъчен кредит в случаите, когато регистрирано ДДС лице запази активите си”, коментира още той.

Според Горанов постигнатият ефект от дебата покрай данък уикенд е значителното подобряване на разбирането, че наличието на регистрацията по Закона за ДДС на едно лице, не означава категорично наличие на правене на покупки с 20% по-евтино.

Горанов посочи, че сме станали свидетели на прехвърляне на активи - особено превозни средства от техните номинални собственици на реалните им ползватели - физическите лица.

Ще продължим да работим за облекчаване на механизма при облагане с данък добавена стойност”, заяви Горанов. Той посъветва бизнеса, ако не иска да е в хипотеза, при която се затруднява неговата отчетност - да не ползва за лични нужди фирмени коли.