От 16 март на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) може да бъде открита предварително попълнена декларация за дължимите данъци към хазната от хората, които дължат. Така рискът от грешки при пресмятането на налозите е елиминиран, което предпазва от глоби и наказателни лихви, пише "24 часа".

Пощенски оператори коригират подадени от тях данни в приходната агенция, за да се елиминират случаите, в които ЕГН на служител на юридическо лице е посочен като получател на суми по наложен платеж, а на практика изпращачи на пратките, съответно реални получатели на плащанията, са фирми.

НАП пуска допълнителни данъчни декларации за физическите лица

НАП пуска допълнителни данъчни декларации за физическите лица

Електронната услуга ще бъде активна от 16 март

Всеки данъкоплатец може да отвори документа с личния си ПИН код, издаден от НАП. Ако някой не е обновил своя ПИН код заради фишинг атаките, може да направи това, без да ходи в офис на приходната агенция. Необходимо е да следва указанията на онлайн страницата на НАП и на предоставен от него имейл ще получи линк към новия си код.

В попълнените данъчни декларации са вписани данни, предоставени от работодателите за всеки, на когото през 2020 г. са изплатили пари от заплата, хонорари, по граждански договори, от наем на жилище, ползвано от фирма, както и от субсидии.

Декларират се и приходи от електронна търговия на собствени вещи или от продажба на автомобил. Ако сделките са правени с цел препродажба, доходите от тях ще бъдат включени към данъчната основа. Ако не са, получените суми са необлагаеми. За да не се облагат парите, получени от продажба на автомобил, той трябва да е бил собственост на продавача поне 12 месеца преди сделката.

Новите данъчни облекчения ще се ползват от 2022-а

Новите данъчни облекчения ще се ползват от 2022-а

Хората ще трябва да декларират за облагане доходите си от криптовалути

Възможно е в данъчния документ да не са нанесени всички получени облагаеми доходи през миналата година. В такъв случай титулярят на документа трябва сам да добави липсващите данни. Най-често отсъства информация за доходи от наем, ако договорът не е регистриран в общината и не са плащани авансови вноски.

Данъчните няма да са нанесли и данни за ползваните отстъпки. Сред тях са пенсионни и застрахователни вноски, дарения, ако е с намалена работоспособност, вноски по ипотечен заем за младо семейство и др. Затова всеки, който ползва такива разрешени от закона намаления на дължимия данък, трябва да ги опише сам.

След като ги нанесе в декларацията, трябва да пресметне и да впише колко данък дължи и да изпрати документа в НАП. От приходната агенция са подготвили разяснителен клип как се процедира с декларациите. Срокът за подаването им е 30 април 2020 г., като отстъпка от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до края на март, припомнят от приходната агенция.

До края на декември родителите могат да кандидатстват за данъчни облекчения за деца

До края на декември родителите могат да кандидатстват за данъчни облекчения за деца

Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение

Има няколко стъпки за проверка дали всичко е вярно попълнено. Първата, която препоръчват експерти, е да установите, че декларацията е вашата - име, ЕГН, дали правилно са изписани телефоните и имейлите за контакт с данъчните.

Втората стъпка е да проверите дали са вписани всички суми, получени през 2020 г., за които се дължат данъци. Ако не са, добре е да допълните документа с информация. В противен случай, ако бъде установено при проверка, че това не е направено, декларацията ще се смята за неподадена в срок, което носи глоби и наказателни лихви за дължимите суми.

След това попълнете съответните приложения и редове за данъчните отстъпки. Тях ще се наложи да докажете със сканиране на вносни бележки за това, че са наистина направени.

Сред новите данъчни облекчения е това за ремонт на дома. Ако човек разполага с документи и не плаща на ръка, ще може да ползва до 200 лв. отстъпка от годишния си данък. Намалението важи само за собствениците на имота, а той задължително трябва да се ползва като жилище, а не като офис например.

Ако искате приспадане на пари за ремонт на дома си, той трябва да бъде извършен от българска фирма, която да удостовери с бележки и фактури извършената работа.

Старо правило, което още е валидно, са полагащите се 5% отстъпка от данъка за довнасяне при подадена декларация по електронен път. Има обаче едно количествено ограничение - размерът на намалението не може да е над 500 лв. за една година.

Данъчното облекчение за деца и за доходите през 2020 г. все още намалява сумата по годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете до 18 г.; с 400 лв. - за две деца; с 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Едва от догодина, т.е. при следващата данъчна кампания, сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи за едно ненавършило пълнолетие дете, е 4500 лв., при две - 9000 лв., при три и повече ненавършили пълнолетие деца - 13 500 лева. При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9000 лева.

Тези облекчения ще се ползват от 1 до 31 декември 2021-а чрез работодател или при подаването на годишната данъчна декларация. Отпадна изискването за представяне на писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност двете облекчения - за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Тези данъчни облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че ще подава годишна данъчна декларация.

Други суми, които намаляват дохода за облагане, са: намаления за хора с намалена работоспособност, с направени лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, с направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, със суми за дарения, с вноски по ипотечни заеми, ако изплащаното жилище е на младо семейство с граждански брак, а имотът е основен. Има намаление и за извършени безкасови плащания.