S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на страната ни до положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'.

Положителната перспектива отразява мнението на международната рейтинговата агенция, че има вероятност, поне едно към три, България да се присъедини към еврозоната през следващите 24 месеца.

Предишната оценка на агенцията беше стабилна, с отчитане на напредък в усилията за влизане в еврозоната, като S&P Global Ratings сочете за основно предизвикателство високата инфлация на фона на очаквания икономическият растеж да се забави.

S&P Global Ratings оценяват фискалните резултати на България като едни от най-добрите сред страните от Централна и Източна Европа и очакват, че текущите фискални планове ще доведат до дефицити под 3% от БВП в периода до 2026 г., запазвайки нетния държавен дълг под 20% от БВП. Очакват дефицитът по текущата сметка да остане нисък и свръхфинансиран от фондове от ЕС и потоци на преки чуждестранни инвестиции, ограничавайки нуждата от външно финансиране и запазвайки стабилна външна позиция.

Бюджет 2024 - без увеличение на данъците, но с ръст на заплатите и пенсиите

Бюджет 2024 - без увеличение на данъците, но с ръст на заплатите и пенсиите

Заложени са и значителни публични инвестиции

S&P Global Ratings оценяват средствата от ЕС за България на над 30% от БВП за 2023 г., като те ще подкрепят инвестиционната активност през следващите години. Получаването и използването на всички налични средства ще бъде предизвикателство, тъй като наближават крайните срокове по основните програми за финансиране - Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. и Механизмa за възстановяване и устойчивост, в рамките на програмата "Следващо поколение ЕС" (NGEU).

Въпреки застаряващата работна сила, икономиката на България има силни перспективи за реален растеж, със средни темпове от 3% за периода 2024-2026 г., воден основно от вътрешното търсене. Потреблението ще остане силно поради доброто представяне на пазара на труда, който подкрепя нарастването на реалните заплати, са очакванията на кредитната агенция.

S&P Global Ratings биха повишили кредитния рейтинг през следващите две години потенциално с няколко степени, ако България стане член на еврозоната. S&P отбелязват, че биха ревизирали перспективата пред рейтинга на стабилна, ако очакванията за присъединяване на България към еврозоната станат по-малко вероятни.

ЕК срина макрорамката на българския проектобюджет за 2024 г.

ЕК срина макрорамката на българския проектобюджет за 2024 г.

В оценката се отчита, че управляващата коалиция представлява първото стабилно правителство на България през последните две години, след проведени пет поредни парламентарни избори, а една от основните политически цели на правителството е присъединяването на страната към еврозоната, което се планира да се постигне от 1 януари 2025 г. Дори и България да не изпълни всички критерии за конвергенция, особено този за ценовата стабилност и да не се присъедини към еврозоната през 2025 г., от рейтинговата агенция очакват, че присъединяването е вероятно да бъде отложено за 1 януари 2026 г.