КНСБ отчита ръст на минималната работна заплата с 14,4% и 10,5% при средната. Това заяви по време на пресконференция директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Любен Томев.

Той отчете, че независимо от трудното възстановяване от икономическата криза и бавното подобряване параметрите на пазара на труда, средната работна заплата е нараснала от 878 лв. през 2015 г. на 962 лв. за 2016 година. Така номиналният ръст на работните заплати за 2016 г. е в размер на 9,6%. Основен принос за това увеличение има частният сектор, където средната работна заплата достигнала 954 лева.

От института отчитат и големи различия в заплащането по региони на страната. Най-високи средни заплати получават софиянци - 1302 лв., следвани от жителите на Стара Загора - 940 лв., Варна - 923 лв., Враца - 904 лв., София област - 893 лева.

От института отчитат още, че като цяло в големите областни центрове се предлага и по-високо равнище на заплащането, но не липсвали и изключения от това правило. Такъв бил случаят в Русе.

Освен това се констатира, че в области със сравнително ниска работна заплата са водещи по темп на нарастване на заплатите. Така било във Видин, Ловеч, Монтана, Велико Търново, Разград, Добрич, Търговище, Перник, Благоевград, Кърджали.

Ще има бой, ако пенсионната възраст стане 67 години, закани се КНСБ

Ще има бой, ако пенсионната възраст стане 67 години, закани се КНСБ

Очакват проблеми с пенсионния модел

В обществения сектор заплатите са скочили по-малко. Ръстът там бил 6,4%. Според Томев увеличението в частния сектор от една страна било резултат от липсата на квалифицирана работна ръка, а от друга на конкуренцията. Броят на наетите в частния сектор е нараснал с над 15 000 души, заетостта в обществения сектор се е свила с над 6000 души. Дефлацията в размер на 0,8% за миналата година оставила още повече разполагаеми доходи.

По-голям ръст в заплащането на труда през 2016 г. са имали нископлатените отрасли - преработваща промишленост - 11,2%; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - 14,2%; хотелиерство и ресторантьорство - 12,3%.

Силно се откроявал секторът: "Създаване и разпространение на информация, творчески продукти, далекосъобщения", който бил лидер в заплащането на труда. Заплатите там скочили с 10,4%. Увеличението на заплатите в повечето случаи било съпроводено със запазване или леко намаление на броя на заетите лица.

Най-негативно по отношение на броя на заетите лица било положението в сектор Строителство. Там броят на заетите след 2008 г. е намалял със 125 000.

Нископлатени остават позициите в секторите: рибно стопанство - 542 лв., производство на облекло - 595 лв., кожарска и кожухарска промишленост -547 лв., производство на дървен материал - 574 лв., производство на мебели - 615 лв., ВиК сектора - 553 лева.