Аутсорсинг индустрията у нас остава един от най-динамично развиващите се сектори в икономиката - до 2021 година секторът ще се нуждае от 13 000 нови служители.

За това сочат данни от годишния анализ на индустрията за 2017 г., представен от Българската аутсорсинг асоциация (БАА).
Проучването е проведено сред 477 компании, които извършват дейност в сектора у нас.

244 от тези фирми се занимават с бизнес процеси, а 233 - с информационни технологии, пише money.bg

Аутсорсинг индустрията се нуждае от 20 000 служители

Аутсорсинг индустрията се нуждае от 20 000 служители

Аутсорсинг индустрията е с 3.6% дял от БВП и непрекъснато се развива

Компаниите от бранша постигат много по-голям ръст от предвидения през 2017 г. Вместо очакваните 13.5%, индустрията се разширява с 18.2%.
"Това е един от най-успешните сектори на българската икономика, който бележи стабилен двуцифрен растеж през последните 5 години", заяви Ивайло Славов, председател на БАА и изпълнителен директор на Bulpros.

Секторът на аутсорсинг услугите играе все по-важна роля в икономиката на България, като през 2017 г. той генерира 2.1 млрд. евро годишни приходи или 4.8% от БВП на страната.
Целта на индустрията е да достигне 4 млрд. евро годишен оборот (т.е. почти да го удвои) до 2021 г., с които да формира 7.9% от икономиката на България.

В момента 2.4% от всички заети у нас работят в аутсорсинг компании. Това са повече от 67 000 души, като над 60 000 от тях са на пълен работен ден.

До 2021 г. целта е заетите в сектора да надхвърлят 79 000.

Аутсорсингът плаща 7.9% от всички заплати в страната, като е и сред водещите данъкоплатци, внасяйки 15.5 млн. евро за 2017 г. "Приносът ни за потреблението е дори по-сериозен от този, с който допринасяме за БВП", отбеляза Славов.

Макар компаниите от индустрията най-често да са наричани "кол центрове", услугите по телефона са само 16% от общата дейност в този сектор.

"84% от останалите услуги са свързани със създаването на софтуерни приложения, изработването на продукти, свързани със знания, автоматизация, управление на бази данни и т.н.", обясни още Славов.

София – лидер в информационните технологии и аутсорсинга

София – лидер в информационните технологии и аутсорсинга

В столицата се произвежда около 40 % от БВП на страната

Най-голямото предизвикателство - намирането на точните хора

За да постигне амбициозните си цели, секторът изпитва постоянен "глад" за кадри и търси 13 000 постоянни служители през следващите 2-3 години. Намирането и квалификацията на тези хора е сред топ приоритетите на компаниите от индустрията.

Фирмите търсят квалифицирани специалисти, като са готови да предложат работа на местни кадри със съответните умения, но и на българи от чужбина. Те инвестират все повече в обучения, а заплатите в сектора стават все по-високи. Стартовата заплата в сектора вече е 4-цифрена сума в лева, а нерядко и в евро.

Заплатите в ИТ сектора вече са конкурентоспособни на тези в Централна и Западна Европа, особено след като се приспаднат неизбежните разходи като наем и битови сметки.

"Един ИТ специалист у нас получава повече в абсолютна стойност, отколкото във Великобритания. Затова и хората, които завършват и трупат опит на Острова, все по-често се връщат у нас", посочи Пламен Цеков, изпълнителен директор на Scale Focus.

"Работещите в сектора получават отлична основа за всякакви планове и дейности в своя бъдещ житейски път", добави Славов.

България доказан играч в аутсорсинг индустрията, доволен Плевнелиев

България доказан играч в аутсорсинг индустрията, доволен Плевнелиев

София предлагала огромни възможности за правене на бизнес

5 основни центъра в големите градове

Макар София все още да е главният аутсорсинг център в България, Пловдив и Варна сериозно напредват, а Велико Търново и Бургас привличат все повече нови компании. Именно това са 5-те основни центъра на индустрията у нас.

"Това вече не е софийска индустрия, защото вече се развива и на други места в страната. Пловдив и Варна напредват бързо, а Бургас, Велико Търново и Русе са изгряващи звезди в сектора", посочи Славов.

Фирмите от столицата се разширяват и в други региони и вече имат поне по 3 офиса в страната. "Компаниите искат да се разширяват и да създават работни места в страната, което е супер положително, тъй като хората вече могат да се реализират на местата, където учат и живеят. Така можем да задържим хората и да развиваме градовете и регионите в България", отбеляза той.

Павлова иска да сме дигитален хъб за Западните Балкани и IT аутсорсинг дестинация

Павлова иска да сме дигитален хъб за Западните Балкани и IT аутсорсинг дестинация

Тя е готова Българското председателство да е Балканско председателство