Работниците, които искат да ползват данъчни облекчения за деца, трябва до края на декември да представят необходимите документи пред своите работодатели по основния си трудов договор. Това е в случай, че искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца, съобщиха от НАП.

Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

От 2018 година не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения - за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер.

В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят няма задължения. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код - ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП.

Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения, уверяват от НАП.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2019 г. могат да се ползват по два начина.

Първият начин е чрез работодателя по основния трудов договор, който е задължен да направи годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2020 г.

В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2019 г.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г. - до 30 април 2020 г.