23 положителни за Африканска чума по свинете (АЧС) проби при диви свине от началото на ловния сезон през 2020 година установиха от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Сезонът е от 03 октомври 2020 до 01 ноември 2020 година. За същото време в системата на БАБХ за контрол и изследване - Модул "Лов" са въведени общо 3 240 проби за изпитване за вируса.

Положителни случаи са в областите: Ямбол - 10 случая; Хасково - 4; Велико Търново, Габрово и София област - 2; Пазарджик, Стара Загора и Монтана - по 1 случай.

Пробите за наличие на вируса на АЧС се изследват в лабораториите при Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) - НРЛ "Класическа и Африканска чума по свинете и Каприпоксвируси", ИРЛ Стара Загора и ИРЛ Велико Търново.

Месото от дивите свине задължително се изследва за Трихинелоза и за Африканска чума по свинете. От началото на ловния сезон са установени 21 положителни проби от въведените 1 747. 35 проби са негодни за изследване, за което подателите им са уведомени чрез Модула.

Всяка проба е обозначена с баркод, чрез който тя се идентифицира при постъпване в лабораторията. След изпитването резултатът се въвежда отново в електронната система и подателят може да получи информация на телефона или компютъра си. Резултатът може да бъде проверен също и на сайта на Агенцията по храните.

Допълнително бе създадена възможност при недостатъчно количество материал за изпитване или негодна проба лабораторията да отрази това в Модула и подалият пробата да получи автоматично съобщение за това.