Разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) разкрива, че Министерство на здравеопазването (МЗ) е разпределило 1,2 млн. китайски маски с компрометирано качество между хора на първа линия в борбата с COVID-19.

В края на месец март 2020 министърът на здравеопазването сключи два договора с Китай за доставка на близо 3 млн. бр. защитни маски и 50 броя респираторни апарата на обща стойност 4,6 млн. евро. Производители на маските са китайските компании RYZUR и HANGZHOU.

Още преди сключването на договорите с Китай в медиите излизат публикации, че компанията RYZUR е доставила на различни държави дефектни маски, които не осигуряват посоченото ниво на защита срещу заразяване с COVID-19. Няколко държави, сред които Нидерландия и Испания, връщат маските обратно в Китай, други задължават производителя да посочи на етикета действителното ниво на защита. Канада изрично декларира, че маските представляват риск за здравето на работещите на първа линия и няма да бъдат предоставяни на такива хора. Въпреки това, в договорите, сключени от България липсва изрична защитна клауза за купувача в случай на доставка на дефектни маски и приложимото право е китайското, чиито конкретни норми са неизвестни, обясняват от АКФ.

ЕС спря доставка на 10 млн. дефектни маски от Китай

ЕС спря доставка на 10 млн. дефектни маски от Китай

Маските са закупени от китайски доставчик с еврофинансиране

Те посочват, че един от анализите на тези маски - RYZUR, модел KN95B, китайски стандарт GB2626-2006, европейски стандарт EN 149:2001 + A1:2009, извършен от американска лаборатория е общодостъпен - публикуван на сайта на лабораторията в началото на май 2020 г. Резултатите показват, че нивото на филтрация на анализираните 10 маски е между 27 % и 33,9 % вместо записаните в документацията на производителя 99,ф2 %. Именно такива били маските, закупени по първия договор с Китай.

В тази връзка от директорът на АКФ Бойко Станкушев пита какви мерки е предприела България за защита на правата на купувача по договорите за доставка и тествала ли е България маските от същия вид и производител, доставени у нас преди да ги раздаде.

Получихме втора пратка на лекарства и маски от Китай

Получихме втора пратка на лекарства и маски от Китай

Те пристигнаха със самолет

Няколко месеца по-късно от здравното министерство отговарят, че при тях не е постъпвала информация за доставени маски с компрометирано качество, но маските на RYZUR били тествани в Лабораторията по вирусология към Биологическия факултет на Софийски университет и заключението е, че "предпазват 100 % от вируси с големината на SARS-CoV-2."

От АФК обаче твърдят, че тестването включвало само една маска от общо 1,2 млн., получени в 5 отделни пратки, което правило тестването непредставително.

В протокола не се описва утвърден научен метод за изследване. Самата Лаборатория по вирусология не е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" - единственият орган в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Съдът задължи Кирил Ананиев да покаже договорите за €4.6 млн. с Китай

Съдът задължи Кирил Ананиев да покаже договорите за €4.6 млн. с Китай

Договорите са за респиратори и маски

В крайна сметка методът на изследване и акредитацията на лабораторията се оказват без значение, защото тестваната маска не е вида, закупен от България, за който има данни за компрометирано качество, посочват още от АКФ.

От протокола ставало ясно, че единствената тестваната маска е RYZUR, зелена на цвят, отговаряща на европейски стандарт EN 14683:2019+AC. Такива маски обаче не са закупени от България. Единствените закупени маски RYZUR са модел KN95B, китайски стандарт GB2626-2006, европейски стандарт EN 149:2001 + A1:2009.

От анализираната информация по случая излиза следното:

  1. България е закупила маски, при наличие на общоизвестна информация за проблемно качество.
  2. В договора не са предвидени конкретни компенсаторни клаузи за купувача, в случай на дефект, а приложимото към договора право е неизвестно за българската страна.
  3. България не е поискала никакви последващи защитни мерки, като преетикиране, намаление на цената, връщане на количества.
  4. Няма данни за бракувани количества маски.
  5. Нито една от получените в 5 пратки 1,2 млн. маски RYZUR, реално не е тествана.
  6. Цялото количество маски е раздадено и използвано от работещи на първа линия срещу COVID-19 лица.
  7. Няма данни ползвателите да са уведомени за възможните рискове за здравето им.

В тази връзка АКФ пита защо не са тествани маските, за които самото министерство признава, че вероятно са компрометирани, защо въпреки това те са раздадени, застрашено ли е здравето на хората на първа линия, уведомени ли са ползвателите, че маските не осигуряват посоченото ниво защита и представляват риск за здравето и безопасността на медицинските работници на първа линия.

Призоваваме компетентните органи да проверят защо не е положена дължимата грижа за здравето на българските медици, така както това е направено за здравето на медиците в Канада, Испания, Нидерландия и останалите държави, поучили дефектни маски", заявява Бойко Станкушев, директор на АКФ и допълва, че "с цел избягване на подобни практики в бъдеще и като израз на мисията си да съдейства на институциите, АКФ ще внесе сигнал до прокуратурата и ще предостави цялата информация, с която разполага."

Припомняме, на 17 април пристигна първата пратка със 568 000 маски от Китай, след като в началото на месеца правителството ни реши, че ще купи медикаменти за лечение на коронавирус именно от азиатската страна.