Проект за Национална детска болница ще бъде задвижен до Коледа, съобщиха от пациентска организация "Заедно с теб".

На провелата се вчера среща с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, представители на Инициативния комитет за изграждане на болницата представиха искането си за спешно решаване на проблема с разпокъсаните педиатрични отделения. От организацията пожелаха да чуят позицията на министерството относно възможностите за преструктуриране на държавната собственост в областта на педиатричната болнична помощ чрез изграждане на единна структура.

Настоящата структура е крайно неефективна както от медицинска, така и от икономическа гледна точка, съгласи се здравният министър и потвърди, че като принципал на съответните болници, Министерството на здравеопазването може да вземе решение за преструктуриране.

И българи искат да участват в концепцията за Детска педиатрична болница

И българи искат да участват в концепцията за Детска педиатрична болница

От Инициативния комитет "Детски здравен парк" искат прозрачност по проекта

Ананиев изрази мнение, че има спешна нужда от изграждането на високотехнологична университетска многопрофилна педиатрична болница. Той заяви, че амбицията му е до Коледа да може да даде конкретни предложения на Министерския съвет.

Министърът обеща, че болницата ще бъде изцяло държавна собственост. Той увери и че след като бъде решено къде ще се изгради проектът, ще се създаде прозрачен механизъм за изготвяне на задание за проектиране, който да е в синхрон с добрите световни практики.