След съвместна среща на всички болнични асоциации в България, представители на Асоциация на Университетските Болници, Българска Болнична Асоциация, Национално Сдружение на Частните Болници, Национално Сдружение на Областните Многопрофилни Болници, Сдружение на Общинските Болници в България, обсъдиха ключовата за здравеопазването тема за финансово обезпечаване на реформата на здравноосигурителния модел, който функционира у нас.

Всички присъстващи са обединени около становището, че реформа във финансови модел на здравноосигурителната ни система е необходима и ще бъде подкрепена от болниците.

Преди демонополизацията на НЗОК трябва да се отговори на няколко основни потребности, които от години стоят нерешени и всички те са пряко свързани с недостига на финанси в сектора, а именно:

Предприемане на незабавни мерки за преодоляване на недофинансирането на здравната система; Определяне на единни и реални цени на медицинските услуги, в т.ч.клиничните пътеки; Освобождаване на доплащанията; Определяне източниците на дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния модел.

Здравният модел на Ананиев ограничавал свободата на пациентите

Здравният модел на Ананиев ограничавал свободата на пациентите

Частните фондове не им позволяват избор къде да се лекуват според проф. Гайдарски

Всички лечебни заведения изразяват готовност и желание да участват в процесите, които ще предшестват дълго чаканата реформа и да си сътрудничат с Министерство на здравеопазването.

По този повод е обсъдена възможността да се работи за създаване на Федерация на болничните асоциации, по модел на европейските структури, която да бъде партньор в процесите и участник в преговорите с институциите чрез единна позиция от болничните структури по ключови за всички страни въпроси.

Решено сдруженията да направят своите предложения, да вземат надлежни решения и на следващата среща на асоциациите да бъде обсъден проект на Меморандум за сътрудничество.

От БЛС обезпокоени от новия здравен модел на Ананиев

От БЛС обезпокоени от новия здравен модел на Ананиев

По думите им концепцията не решавала основните проблеми в системата

По време на заседанието е разгледан и въпросът за забавеното вече повече от 4 г. заплащане на т.нар. "надлимитна дейност".

Представителите на болничните асоциации са единни, че тя трябва да бъде заплатена без условия, защото е реално извършена дейност за лечение на пациенти, които са имали нужда от него и са имали право на свободен избор на лечебно заведение, в което да го осъществят, независимо от изкуствено наложените лимити.

В тази връзка у тях буди тревога последното Решение на НС на НЗОК да бъдат заплащани само тези "надлимитни" дейности, за които има влязло в сила осъдително решение на Съда.

Такова решение поражда много въпроси: "Защо се отлага с нови условия и за неопределено време заплащането на дължими суми, докато болниците натрупват дългове? Защо да се чака осъждането, когато крайната дължима сума, нараснала с лихви, разноски и хонорари, ще бъде много по-тежка за изплащане?"

Ръководителите на всички болници, независимо от собствеността им, се обединяват в призив да се вземе единно решение за заплащане без условия на "надлимитната" дейност от минали години, пари за което вече има натрупани от икономии в бюджета на НЗОК.

Шефът на НЗОК иска Касата да се освободи от бюрократичните окови

Шефът на НЗОК иска Касата да се освободи от бюрократичните окови

НЗОК взима решения за 30 дни, частните фондове - за 3