Националната асоциация на общопрактикуващите лекари е категорично против обсъжданото в момента да се даде възможност за смяна на терапията, предписана от лекар, от страна на фармацевта, т.нар. генерично заместване. В писмо до министъра на здравеопазването, шефа на Здравната каса и до Българския лекарски съюз, джипитата са категорични, че всеки един специалист трябва да изпълнява дейности в рамките на своята професионална компетентност:

Лекарите - да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а фармацевтите - да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар.

Според личните лекари възможността за генерично заместване съществува при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение.

Право на генерична замяна на лекарства искат фармацевти

Право на генерична замяна на лекарства искат фармацевти

Заради масово обикаляне на пациенти по аптеките в търсене на изписаните им медикаменти

Като аргументи джипитата посочват, че само те познават изцяло конкретния пациент, проследяват не само конкретната диагноза, но и цялостната анамнеза, включително и алергиите и съпътстващите заболявания и само те могат да проследят ефекта от предписаната терапия.

От Асоциацията на личните лекари цитират и Наредба 4 от 4 март 2009 година, която регулира предписването на лекарства и тяхното генерично заместване.

Личните лекари не пропускат да отбележат и че при разрешаване на фармацевтите да заместват лекарства с техни генерици се създава възможност и за корупционни практики, тъй като съществуват т.нар. интегрални схеми, които са особено удобни за собственици, които притежават цялата верига - производство - разпространение и продажба. Има и такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката, включително.

Гореизложеното е основание, УС и НС на НСОПЛБ да отхвърли категорично въвеждане на генеричното заместване извън разписаното в актуалната, цитирана от нас наредба.

НЗОК ще издържи на коронавируса, увери шефът на Касата

НЗОК ще издържи на коронавируса, увери шефът на Касата

Нямало нужда от специална клинична пътека

Пациентски организации "Заедно с теб" подкрепят позицията на Асоциацията на общопрактикуващите лекари. "Считаме, че лекарите са тези, които определят нашето лечение, изписват нужните медикаменти, проследяват ефектите и носят отговорност за здравето ни", се посочва в позицията на пациентската организация, от която посочват и че всяко предложение в аптеката за замяна на изписани медикаменти ще разтревожи пациентите и ще създаде несигурност относно съвместимост, дозировка и ефективност на лечението.