Фармацевтичният бизнес в България се обявява категорично в подкрепа на действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства. Това се посочва в становище на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Според КРИБ държавата освен че следва да наказва с цялата тежест на закона нелегалната търговия с лекарства, трябва и да стимулира легалния бизнес в сектор Здравеопазване.

Сириец организирал схемата с лекарствата от вчерашния брифинг на МВР

Сириец организирал схемата с лекарствата от вчерашния брифинг на МВР

Той е бил засечен при разследването да носи кашон с лекарства, изписани само по документи на болни

Компаниите, които са стратегически инвеститори в сектора на здравеопазването у нас, уточняват обаче, че действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства е само първа стъпка, която следва да се предприеме относно проблема. Според компаниите нелегалният износ на лекарства трябва да бъде криминализиран чрез нарочни промени в Наказателно-процесуалния кодекс, защото към момента основният закон в наказателното право у нас не адресира разпространението на фалшифицирани лекарства, каквито по смисъла на закона са всички продукти, продавани извън регламентираната верига на лекарство-снабдяване.

Според КРИБ за намирането на ефективно решение на проблема е необходим задълбочен анализ на причините, довели до наличието на нерегламентиран износ.
Такъв анализ ще покаже, че е на лице комплексно действие на много фактори - законодателна недостатъчност, ограничен ресурс на държавните органи да контролират фирми-еднодневки, постоянен натиск за намаляване на маржове и цени на лекарствата, ниско заплащане на специалистите в здравеопазването и много други.

В този контекст обединеното действие като проведената преди дни акция срещу нерегламентирания износ на лекарства остава "еднократно действие, което е преборило един симптом, но не е решение на причината за "заболяването", смятат индустриалците. Т.е. е разкрита една групировка, но не са премахнати причините утре да се появи следваща такава.

За това фармацевтичната индустрия у нас призовава за ефективни мерки срещу сивата икономика и криминалните практики в сектора. Според тях за постигането на трайно решение е нужен изцяло нов подход - въвеждане на ефективни промени в НПК за преследване и наказание на подобни практики с най-голямата строгост на закона.

Марешки се почувства реабилитиран от разбитата схема за реекспорт на лекарства

Марешки се почувства реабилитиран от разбитата схема за реекспорт на лекарства

Рано или късно истината излизала наяве

Подобни мерки трябва да се предприемат и според Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ). Според асоциацията кражбите и контрабандата на лекарства у нас трябва да се преследват от държавата чрез промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

"БАРПТЛ напълно подкрепя всички усилия и действия за обезпечаване на достъпа до лекарства на българските пациенти. Ние сме за прозрачно и ефективно работещо законодателство, а не за въвеждане на забрана срещу самия износ. Паралелната дистрибуция е единственият механизъм за конкурентна среда и регулиране цените на лекарствата на територията на Европейския съюз и трябва да бъде защитавана, толерирана и насърчавана", посочват още от асоциацията.

Ревизоро се загрижи от реекспорта на лекарства

Ревизоро се загрижи от реекспорта на лекарства

Проблемът с паралелния износ на лекарства трябва да се реши с законодателство според Димитров