КНСБ и Медицинска федерация "Подкрепа" внесоха в Министерството на здравеопазването Проект на Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване".

От синдиката посочват, че пандемията е показала за пореден път недостигът на медицински специалисти.

Въпреки че те приветстват отпускането на 1000 лв. за работещите на първа линия, според тях липсва ясна дефиниция за понятието "първа линия".

От КНСБ признават и усилията на правителството за увеличение на възнагражденията на работещите за 2021 г.: на лекари - с 600 лв., професионалисти по здравни грижи - с 360лв., болногледачи, санитари - със 120лв. Това обаче според тях е решение за една година.

Здравният министър не предвижда по-високи заплати за спешните медици

Здравният министър не предвижда по-високи заплати за спешните медици

Най-тежкият проблем бил с недостига на медицински сестри

От КНСБ са категорични, че най-справедливо е ръстът на възнагражденията да стане чрез договаряне на нови минимални заплати по категории персонал в Колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване". Само така според тях ще може да бъдат възнаградени усилията на медицински спетециалисти.

От синдиката предлагат в отрасловия Колективен трудов договор да залегне между 40 и 60% ръст на стартовите заплати, като се спазва правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, професионалист по здравни грижи и лекар). За персонала, зает в здравните и лечебните заведения, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравни кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не се финансират от бюджета на Министерството на здравеопазването, началните основни месечни заплати да са не по-малко от: 1950 лв. за лекар без специалност, 1300 лв. за медицински професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, зъботехници и други), 900 лв. за болногледачи.

Над 250 млн.лв. разпредели Костадин Ангелов за здравеопазване

Над 250 млн.лв. разпредели Костадин Ангелов за здравеопазване

Вдигат заплатите на лекари, сестри и друг здравен персонал