Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлага бюджетът за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лева.

Според сдружението предложението е изпълнимо при настоящата събираемост на здравноосигурителните вноски.

Те настояват в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. отново да бъде записано условието за недопускане на прехвърляне на средства от бюджета за ПИМП в други пера, както и че резервът на НЗОК може да се използва и при наличен преразход в ПИМП.

Общопрактикуващи лекари недоволни от неизплатени суми от МЗ и НЗОК

Общопрактикуващи лекари недоволни от неизплатени суми от МЗ и НЗОК

За разликата в потребителската такса за упражнили правото си на пенсия за септември, октомври, ноември и декември 2017 г.

Според сдружението потребителската такса за посещение при лекар трябва да е задължителна за всеки, а в случай че дадена институция реши, че определени групи от хора трябва да бъдат освободени от нея, разходът, не трябва да е за сметка на изпълнителя на медицинска помощ, а на съответната институция.

Те предлагат при лицата до 18-годишна възраст или до приключване на средно образование потребителската такса да се заплаща като при лицата, които са упражнили правото си на пенсия, като разликата до пълния й размер се покрива от държавния бюджет.

Лекарите питат как НЗОК извършва контрол за неща, които не плаща

Лекарите питат как НЗОК извършва контрол за неща, които не плаща

Д-р Венцислав Грозев е против отчитането на прегледите на пенсионери с касови бележки