Маските стават задължителни на столичните пазари и тържища от 12 до 26 март. Това гласи решение на Областния кризисен щаб от 10 март 2021г., което е съгласувано с главния държавен здравен инспектор. Заповедта е от д-р Розалина Чобанова, директор на РЗИ - Софийска област.

Учениците от V до ХІІ клас в Софийска област минават на онлайн обучение.

Предлагат децата от детската градина и предучилищна възраст в областите от червената зона да могат да отсъстват по желание на родителите. Родителите трябва писмено да уведомят директора.

Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Ако не могат да въведат дистанционна форма на работа, трябва да имат засилени противоепидемични мерки на работните помещения - филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури дистанция от 1,5 м. и недопускане на служители или външни лица с прояви на респираторна симптоматика;

Предвижда се засилване контрола при провеждане на културно - масови мероприятия, като организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните мерки, след съгласуване с РЗИ-Софийска област;

Болниците да се приготвят за достигане на заболяемост над 500 на 100 000, за преустановяване на плановата оперативна дейност и разкриване на допълнителни легла за COVID-19. Те трябва да приемат пациенти с COVID-19, както и съмнителни за COVID-19 по клинични данни при спазване на строг противоепидемичен режим в определените за целта COVID- зони.

Болничните шефове да създадат организация и да засилят контрола, за да не смесват потоците на болни и съмнително болни за COVID-19 и други пациенти, особено в местата на рентгенови и медико-диагностични лаборатории.

Заведенията за извънболнична помощ (медицински лаборатории, специалисти, лични лекари - б.р.) да определят часови график за прегледи на лица с респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за което да информират пациентите си.

Тази Заповед подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ - Софийска област пред съответния административен съд по реда на АПК. В същото време на основание чл. 63, ал. 11 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение. Оспорването й не спира нейното изпълнение.

Заповедта е издадена на основание чл.63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед РД-01-722/22.12.2020г., изм. със Заповед РД-01-99/15.02.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Софийска област.

Венцислав Мутафчийски: Нещата не вървят в правилна посока

Венцислав Мутафчийски: Нещата не вървят в правилна посока

Сега имаме възможност да видим каква пролет си спестихме миналата година, за съжаление