Министерство на здравеопазването изтъква, че в проектозакона за лекарствени продукти в хуманната медицина, одобрен на 13 декември 2017 г., е ограничен паралелният износ на лекарства. С тази цел е предвидена информационна система за мониторинг на недостиг на лекарствени продукти в България.

До 2 млрд. лв. стига паралелният износ на лекарства

До 2 млрд. лв. стига паралелният износ на лекарства

Пациентски организации алармират, че хронично болните и трансплантираните са без лекарства

Според официалното съобщение на ведомството, въпреки че проектозакона все още е в НС, работата по създаването на информационната система в Изпълнителната агенция по лекарствата вече е започнала. Така ще се проследяват реалните количества лекарствени продукти в реално време и възможност за навременен контрол по ограничаване на паралелен износ при доказан недостиг.

Агенцията по лекарствата изисква актуална информация от притежатели на разрешения за употреба и търговци на едро с лекарствени продукти за осъществени доставки и тяхното разпределение.

Стойчо Кацаров: Имитира се борба с реекспорта на лекарства

Стойчо Кацаров: Имитира се борба с реекспорта на лекарства

Какофонията с данните за вноса, износа и потреблението е пълна

През изминалата година в агенцията са постъпили уведомления за износ от 36 търговеца на едро с лекарствени продукти. Проверени са 480 търговци на едро и дребно. Приключилите в рамките на 2017 г. наказателни производства са 50.

Проверяват се и основните дистрибутори за аптечния пазар.

8 са случаите на продажби от аптека към търговци на едро с лекарствени продукти и за тях са образувани двустранни административнонаказателни производства.

НЗОК отрича обвиненията, че не знае колко и за какво плаща

НЗОК отрича обвиненията, че не знае колко и за какво плаща

Не е редно да се предоставя на обществото непрофесионални и недобронамерени манипулации, обяснява НЗОК

През декември са проверени 30 аптеки, 4 търговци на едро с лекарствени продукти и 3 болници. В Агенцията постъпват уведомления за намерения за износ, както за трети страни, така и за вътрешнообщностни доставки, като само първите минават и се отчитат на Митница.

От здравното ведомство акцентират, че реалната информация за външнотърговските сделки с лекарствени продукти за страни-членки на ЕС е налична в НАП.