Над 3 хил. специалисти по здравни грижи се заканиха да излязат на протест на 12 май, Международния ден на сестринството. Медицинските работници ще протестират в центъра на столицата на площад "Независимост" в 11 часа.

Протестните действия са организирани от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с подкрепата на Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

На протеста ще присъства и Пол Да Рав - генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN). Протестът е подкрепен и от съсловни и пациентски организации.

Като сериозни проблеми съсловието изтъква недостига на кадри, липсата на млади специалисти в здравеопазването, ниските заплати и липсата на диференцирано заплащане и др.

Медици от Ловешката болница протестират заедно с гражданите

Медици от Ловешката болница протестират заедно с гражданите

Лекари, санитари и служители очакват яснота за бъдещето на болницата

В протеста ще се включат специалисти по здравни грижи от цялата страна - медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори.

Към момента в България работят приблизително 25 000 медицински сестри, а на системата са нужни още 30 000. Акушерките наброяват 4000, а са необходими още толкова. Средната възраст на медицинските сестри е 53 г., а на акушерките 51 г.

Декларация с исканията на съсловието, адресирана до председателя на Здравната комисия в 44-то Народно събрание, министър-председателя и министъра на здравеопазването, ще бъде прочетена по време на протеста. В декларацията са записани основните им искания:

  1. Политическо съгласие за развитие на здравните грижи в България и разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.
  2. Промяна на модела на финансирането на здравната система, която да доведе до достойно оценяване на труда ни - стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за страната.
  3. Задължително спазване на Колективния трудов договор, за да се постигне диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация.
  4. Ясна визия за кариерното ни развитие - задължително участие на държавата и работодателите в кариерното израстване и продължаващото обучение.
  5. Приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.