До 3 април Министерството на здравеопазването може да кандидатства за 40,4 млн. лева за респиратори, предпазни средства и тестове за коронавирус.

Средствата са по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за мерки за борба с COVID-19.

Със средствата здравното министерство може да купува болнично оборудване, инхалатори, респираторни апарати и друго медицинско оборудване за инфекциозни болнични отделения. Ще се финансира и покупка на лекарства, консумативи, тестове, защитно оборудване и облекло, лични предпазни средства, маски и други продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета на обществените здравни институции.

Регионалното министерство публикува Насоките за кандидатстване за финансиране по процедурата "Борба с COVID-19" по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура. Целта е да се подобри капацитетът на здравната система в условията на пандемичната криза чрез инвестиции в продукти и услуги за навременна реакция при възникнали кризи, включително повишаване на качеството на медицинските услуги в болничната и доболничната помощ.

Три етапа за тестване за Covid-19 се предвиждат у нас
Обновена

Три етапа за тестване за Covid-19 се предвиждат у нас

Представени от генерал Венцислав Мутафчийски