Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров излезе с открито писмо в защита на лекарското съсловие. Повод за писмото му е разследването срещу досегашното ръководство на изпълнителна агенция "Медицински одит".

"За пореден път през последните дни, ставаме свидетели на публично изнесена информация за разследване в здравния сектор, която вместо да представя в конкретика факти за вина, е поднесена по начин, по който уронва авторитета на цялото лекарско съсловие.
В публичното пространство започнаха да се тиражират коментари, които създават чувство на съсловна вина, без тя да е подплатена с ясна доказателствена конкретика", пише в писмото на д-р Маджаров.

Той е категоричен, че уронването на престижа на медицинската професия в нейната цялост и представителност, компрометира целия диагностично-лечебен процес. Това създава предпоставки за грешки и агресия у пациенти, което нарушава целостта на здравната система и е в ущърб на всички хора, лекари и пациенти.

Новият председател на Българския лекарски съюз (БЛС) като най-голяма съсловна организация винаги е бил готов да съдейства на разследващите органи за проверки в сектора.

Своевременното разрешаване на казуси в системата и изясняването на конкретна вина, е в полза на цялото медицинско съсловие, както и на цялото общество, пише д-р Иван Маджаров.

Припомняме, на 14 юни от прокуратурата съобщиха, че разследват дейността на агенция "Медицински одит".

След това здравният министър Кирил Ананиев обясни, че временно отстранява от поста директора на агенцията проф. Златица Петрова докато тече разследването.

По време на разследването от прокуратурата обявиха, че в агенцията били подправяни документи за смъртни случаи.

Прокуратурата се сезирала по сигнал на граждани.

От 18 юни д-р Любомир Чипилски е временният директор на ИА "Медицински одит".