Отпускат 500 000 лева за съдебномедицинските отделения в страната. Средствата, предвидени от бюджета на Министерството на здравеопазването, са предназначени за закупуване на специализирано оборудване за отделенията по съдебна медицина в държавните болници в шест главни областни центъра и 24 второстепенни.

Първият етап от подпомагането дейността на центровете започна през миналата година. За подобряване на материално-техническата база тогава бяха осигурени 1 472 600 лева. Средствата са отпуснати за ремонт и закупуване на оборудване във всички 30 съдебно-медицински отделния.

През тази година ще бъде обновена материално-техническата база на 12 държавни психиатрични болници и психиатричните отделения към 16 държавни болници. За целта са предвидени средства в размер на 2 865 000 лева.

Отпускат 40 000 лева за нова апаратура в болницата в Добрич

Отпускат 40 000 лева за нова апаратура в болницата в Добрич

Средствата трябва да се усвоят до една година