Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) гласува отпускането на повече средства за извънболнична помощ в окончателната бюджетна рамка на касата за 2018 година.

С промените към личните лекари в страната ще се отпуснат 7 млн. лв. повече от първоначално предвидените 200 млн. лв.
Към зъболекарите допълнителните отпуснати средства ще са в размер на 1 млн. лв. Здравната каса частично ще поеме и изграждането на зъбни протези.

НЗОК дава 38 млн. лв. за лекарства

НЗОК дава 38 млн. лв. за лекарства

Допълнителни пари за лечение

Припомняме, вчера стана ясно, че НЗОК заделя 38 млн. лв. от резерва си за лекарства за предстоящата 2018 година. Увеличението на средствата за извънболнична помощ ще са за сметка на средствата за лекарства в бюджета.

Окончателният бюджет на НЗОК за 2018 година ще бъде около 3 млрд. и 800 млн. лева.