Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи на заседание пред Парламентарната комисия по здравеопазване законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения. Той беше внесен от МС на 22 ноември тази година.

Измененията в Закона за лечебните заведения целят изграждането на многопрофилна педиатрична болница, която да е в съответствие с поетите от правителството ангажименти за подобряване качеството и достъпа до медицинска помощ, както и за създаване на условия за комплексно лечение на деца с увреждания и хронични заболявания. Болницата ще се организира в сградата на болница "Лозенец", която в момент функционира и като учебна база за Медицинския факултет към Софийския университет. Затова и от ВУЗ-а не са съгласни, което пролича и в позицията на ръководството му.

СУ поиска яснота по казуса с болница "Лозенец"

СУ поиска яснота по казуса с болница "Лозенец"

Министърът по-рано успокои студентите за Медицинския факултет

Въпросите са тясно свързани с бъдещето на Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски", заяви ректорът проф. Анастас Герджиков. Как ще функционира факултетът, ако се загуби материална база и медицински състав, попита ректорът. Има много други начини за разкриване на детска национална болница, без да се закрива болница "Лозенец", категоричен беше той. Няма практически начин да се запази академичният състав на МФ, който се състои изцяло от екипа на болница "Лозенец", ако се направи това преструктуриране. "Тези хора, ако отидат на друго място, което не е болница на СУ, няма да бъдат професори, асистенти и доценти", допълни той. За академичната общност на Софийския университет подходът е напълно неприемлив, отсече Герджиков. "Докато няма ясна визия за всички стъпки, нека не се прави първата стъпка", призова той.

Ако бъде изградена многопрофилна детска болница, това ще гарантира научен и методичен център в областта на педиатрията, ще стимулира специализацията на младите лекари и ще създаде добри шансове за тяхната професионална реализация, се посочва в проектозакона. Преобразуването на болница "Лозенец" в детска многопрофилна болница налага изменение в закона, уточни Ананиев.

Кирил Ананиев успокоява студентите-медици в СУ, че няма да закриват факултета

Кирил Ананиев успокоява студентите-медици в СУ, че няма да закриват факултета

Има сигнал в МЗ, че д-р Любомир Спасов е в конфликт на интереси

Според правителството е необходима регулаторна намеса чрез отмяна на параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗЛЗ, като предложението е в многопрофилна детска болница да се преобразува друго лечебно заведение по член. 5 ,ал1 от ЗЛЗ.

Ще се създаде експертна група с директорите на водещите болници в София за изготвяне на подробен план за действие, като ще бъде използван опита от добрите практики в други европейски държави. Необходима е инвентаризация на материалните и нематериалните активи в болница "Лозенец", изтъкна Ананиев. Ще бъде изготвен финансов анализ на разходите за преструктуриране на лечебното заведение. В хода на реализиране ще се търси индивидуален диалог с членовете на медицинските екипи и гарантиране възможността специалистите да се реализират в същото или в друго лечебно заведение.

Ананиев иска Националната детска болница да е 100% на държавата

Ананиев иска Националната детска болница да е 100% на държавата

До Коледа ще даде конкретни предложения на Министерския съвет

Ананиев подчерта, че ще се осигурят средства от държавния бюджет за изграждане на допълнителен корпус към болницата с цел осигуряване на повече болнични легла. От бюджета за 2019 ще бъдат отделни авансово 20% от средствата, като останалите средства ще бъдат гласувани в държавния бюджет за 2020 година.

Представители на обществения съвет на Фонда за лечение на деца приветстваха решението болница "Лозенец" да бъде преструктурирана в детска многопрофилна болница. От фонда за лечение на деца очакват това решение от години, стана ясно от становището. България и българските деца имат нужда от тази болница, твърдо се застъпиха за измененията от пациентските организации.

Любомир Спасов няма да бъде шеф на детската болница

Любомир Спасов няма да бъде шеф на детската болница

В момента проф. Любомир Спасов е директор на правителствената болница

Председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев подкрепи създаването на многопрофилна детска болница, но изрази мнение, че изборът на лечебно заведение може би не е най-подходящият. Той посочи още, че в болница "Лозенец" се извършват и трансплантации, като тя има нужното оборудване за белодробни трансплантации.

Парламентарната Комисия по здравеопазване не одобри промените в Закона за лечебните заведения, предвиждащи преструктурирането на Университетска болница "Лозенец" и превръщането ѝ в национална педиатрична болница.

Предложението срещна подкрепата на едва 11 народни представители, а други 11 гласуваха с "въздържал" се, с което бе отхвърлено. Въпреки това законопроектът ще влезе за разглеждане на първо четене в пленарна зала, а здравният министър Кирил Ананиев, който остана изненадан от днешното гласуване заяви, че тогава ще очаква подкрепа от тях.